Những quy định mới về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Bà Nguyễn Thị Anh Vân, công chức Tư pháp phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm cho biết, so với Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2017 thì Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có một số điểm mới...
Chú trọng hơn tới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý
Quy định tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gồm 05 tiêu chí với 20 chỉ tiêu. Ảnh minh hoạ

Ngày 22/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Theo bà Nguyễn Thị Anh Vân,về tiêu chí: Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gồm 05 tiêu chí với 20 chỉ tiêu.

Cụ thể: Tiêu chí 1: ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và Pháp luật trên địa bàn (2 chỉ tiêu).

Tiêu chí 2: tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật (6 chỉ tiêu).

Tiêu chí 3: hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý (3 chỉ tiêu).

Tiêu chí 4: thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (5 chỉ tiêu).

Tiêu chí 5: tổ chức tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành chính; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội (4 chỉ tiêu).

Tổng số điểm tối đa của các tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là 100 điểm.

So với Quyết định số 619/QĐ-TTg, bộ tiêu chí đã được lược bỏ 8 chỉ tiêu trùng lặp, không thuộc thẩm quyền của cấp xã; 16 chỉ tiêu được kế thừa đã có sự chính sửa để phù hợp, đầy đủ, kịp thời với thực tiễn triển khai, thực hiện của cấp xã hơn.

Đồng thời, tại Quyết định mới đã bổ sung 4 chỉ tiêu theo hướng chú trọng tới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực thi công vụ và chấp hành pháp luật, đảm bảo an toàn về an ninh, trật tự... nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân trong việc tiếp cận pháp luật và các quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Về điều kiện công nhận xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Điểm mới của quy định về điều kiện là áp dụng mức điểm tổng chung thống nhất, không phân loại cấp xã loại I, loại II và loại III nhằm bảo đảm sự công bằng cho người dân cả nước trong thụ hưởng quyền, lợi ích theo quy định của pháp luật.

Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là khi đáp ứng các điều kiện sau: Theo Quyết định, xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phải đáp ứng đầy đủ 03 điều kiện: Tổng số điểm của các tiêu chí đạt từ 80 điểm trở lên; tối đa là 100 điểm.

Tổng số điểm của từng tiêu chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên.

Trong năm đánh giá, không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Như vậy, so với Quyết định số 619/QĐ-TTg thì Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg chỉ quy định tổng số điểm các tiêu chí đạt 80 điểm trở lên, không phân biệt xã loại I, loại II, loại III.

Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg chỉ quy định trong năm đánh giá, không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại Quyết định số 619/QĐ-TTg quy định trong năm đánh giá không có cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên do vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ hoặc phải bồi thường thiệt hại do hành vi công vụ trái pháp luật gây ra.

Quyết định mới cũng bỏ điều kiện về kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính ở cấp xã tại Quyết định số 619/QĐ-TTg: Vì trong thời gian vừa qua cho thấy việc thực hiện quy định này còn hình thức.

Về trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định thời hạn thực hiện đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo hướng tăng thêm cho cả cấp xã và cấp huyện.

Đối với cấp xã thời hạn tự chấm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí: Niêm yết công khai kết quả tự chấm điểm, đánh giá; Hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gửi lên cấp huyện là trước ngày 10/1 năm liền kề năm đánh giá.

Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức họp đánh giá kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trước ngày 5/1 năm liền kề năm đánh giá.

Giao cho từng công chức phường theo dõi, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật
Tuyên truyền, phổ biến kịp thời nhiều quy định về phòng dịch đến với người dân
Ưu tiên nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật cho nhóm yếu thế
96,2% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Khánh Phong

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.