Hà Nội: Tuyên truyền, vận động thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 210/KH-UBND về việc tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2022 - 2025.
Hà Nội: Tuyên truyền, vận động thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng
Hà Nội tuyên truyền, vận động thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng

Kế hoạch nêu rõ các mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của phụ nữ thành phố trong việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng (tại các chi hội phụ nữ thuộc tổ dân phố, thôn, xóm; tại các khu vực danh lam thắng cảnh nổi tiếng, khu chợ truyền thống trên địa bàn), góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Đáng chú ý, trong giai đoạn tới, Thành phố phấn đấu có 85% trở lên hội viên, phụ nữ tại các tổ dân phố, thôn, xóm được tuyên truyền, thay đổi hành vi thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng, gắn với xây dựng nếp sống văn hóa tại tổ dân phố, thôn, xóm. Cùng với đó, có 1.000 phụ nữ tiểu thương kinh doanh tại 60 chợ truyền thống (hạng 1, hạng 2) được tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi ứng xử văn minh đối với khách hàng. 300 phụ nữ kinh doanh tại 40 danh lam, thắng cảnh nổi tiếng được tuyên truyền, thay đổi hành vi và trở thành hạt nhân tích cực để vận động du khách tham quan thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Thành phố cũng đặt mục tiêu có 95% trở lên báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp được tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Mỗi quận, huyện, thị xã xây dựng được ít nhất 3 mô hình, công trình, phần việc tiêu biểu thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại tổ dân phố, thôn, xóm, chợ truyền thống và di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn.

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về tuyên truyền, vận động phụ nữ Thủ đô thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng, kế hoạch đã xác định 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ về thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng; xây dựng các mô hình phụ nữ tham gia thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng; nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong vận động thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng; tổ chức sự kiện thường niên cấp thành phố tôn vinh, quảng bá hình ảnh người phụ nữ Thủ đô thanh lịch - văn minh; xây dựng bộ tài liệu, sản phẩm truyền thông về Quy tắc ứng xử nơi công cộng; tăng cường khai thác và vận động các nguồn lực; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các hoạt động của kế hoạch này.

Hà Nội: Phối hợp tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên xe lưu động
Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng
Chụp ảnh phản cảm tại ga tàu điện Cát Linh – Hà Đông: Vi phạm quy tắc ứng xử nơi công cộng
Đẩy mạnh tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.