Hà Nội phê duyệt 13 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2583/QĐ-UBND phê duyệt, bãi bỏ các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hà Nội phê duyệt 13 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường
Hà Nội phê duyệt 13 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường

Theo quyết định, UBND thành phố phê duyệt 11 quy trình nội bộ mới, 2 quy trình thay thế trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường.

Trong đó, 8 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, gồm: Cấp giấy phép môi trường; cấp đổi giấy phép môi trường; cấp điều chỉnh giấy phép môi trường; cấp lại giấy phép môi trường; cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp giấy phép trao đổi, mua bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ; thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

4 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện đó là: Cấp giấy phép môi trường; cấp đổi giấy phép môi trường; cấp điều chỉnh giấy phép môi trường; cấp lại giấy phép môi trường. 1 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã là tham vấn trong đánh giá tác động môi trường.

UBND thành phố cũng bãi bỏ 11 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường. Cụ thể: 8 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; 2 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 1 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, phê duyệt quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin “một cửa điện tử” thành phố theo quy định.

Đề xuất cơ chế đặc thù trong lĩnh vực môi trường cho Thủ đô
Tăng cường thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực môi trường
Hà Nội công bố danh mục 11 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực môi trường

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.