Giới thiệu Luật Cư trú năm 2020 cho đội ngũ tuyên truyền pháp luật cơ sở

Nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết chuyên sâu về những điểm mới của Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền pháp luật tại cơ sở, Sở Tư pháp TP Hà Nội và UBND huyện Mê Linh vừa phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến về Luật Cư trú năm 2020…
Báo cáo viên Nguyễn Thành Lâm – Phó trưởng Phòng CSQLHC về TTXH CATP Hà Nội giới thiệu về luật cư trú 2020
Báo cáo viên Nguyễn Thành Lâm – Phó trưởng Phòng CSQLHC về TTXH CATP Hà Nội giới thiệu về luật cư trú 2020

Hơn 200 đại biểu là đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tại cơ sở trên địa bàn huyện Mê Linh được báo cáo viên là đồng chí Nguyễn Thành Lâm - Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý Hành chính và trật tự xã hội CATP Hà Nội giới thiệu về Luật Cư trú 2020, Luật Cư trú số 68/2020/QH14, Nghị định số 62/2021NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 55/2021/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú.

Theo đó, ngay sau Quốc hội thông qua Luật Cư trú tại kỳ họp thứ 10, ngày 13/11/2020 thì Nghị định số 62 và Thông tư số 55 ra đời hướng dẫn thi hành. Luật Cư trú có hiệu lực vào ngày 1/7/2021 bao gồm 7 chương, 38 Điều trong đó có nhiều điểm mới như: Giảm thời gian giải quyết đăng ký thường trú từ 15 ngày xuống còn 7 ngày; Việc đăng ký thường trú tại các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương với các tỉnh, thành là như nhau, không có sự phân biệt và được áp dụng chung, thống nhất trên toàn quốc;

Công dân đến đăng ký thường trú chỉ cần khai "Tờ khai thay đổi thông tin cư trú" thay vì khai "Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu và bản khai nhân khẩu" như trước đây, đồng thời không cần phải có "Giấy chuyển hộ khẩu"; CA xã, phường, thị trấn có thẩm quyền thực hiện giải quyết đăng ký thường trú; Thông tin về cư trú phải được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của pháp luật; tại một thời điểm mỗi công dân chỉ có một nơi thường trú và có thể có thêm một nơi tạm trú.

Việc quản lý công dân bằng thông tin trên cơ sở dữ liệu về dân cư nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến công tác đăng ký, quản lý cư trú. Đến năm 2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ hết hiệu lực và những thủ tục liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú không còn được đề cập đến trong Luật Cư trú. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý cư trú mà trọng tâm là xây dựng quản lý cư trú qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đảm bảo tốt hơn nữa về quyền tự do cư trú của công dân.

Theo báo cáo viên Nguyễn Thành Lâm, việc ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ CCCD gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp Chương trình chuyển đổi quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện ích: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Ngày 6/1/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg về phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030. Trong đó, xác định dữ liệu dân cư là tài nguyên quan trọng, được quản lý tập trung, thống nhất và chia sẻ trong toàn bộ hệ thống chính trị phục vụ người dân, DN theo quy định của pháp luật.

Luật Cư trú năm 2020 được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển những quy định của Luật Cư trú năm 2006, phù hợp với quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quản lý cư trú và chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư. Đồng thời bảo đảm tốt hơn nữa quyền tự do cư trú của công dân cũng như góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Hội nghị tập huấn góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết chuyên sâu về những điểm mới của Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền pháp luật tại cơ sở trên địa bàn huyện. Đây là vấn đề thiết thực liên quan trực tiếp đến người dân nên cần phải tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể.

Phổ biến Luật Cư trú cho đội ngũ báo cáo viên TP và các quận, huyện, thị xã
Đưa Luật Cư trú vào cuộc sống

Bạch Dương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.