Thứ hai 17/01/2022 07:23
Hà Nội:

Xử lý hồ sơ hỗ trợ đối tượng khó khăn do dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công quốc gia

UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2633/UBND-KSTTHC về việc xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

UBND thành phố nhận được Công văn số 5438/VPCP-KSTT ngày 9-8-2021 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch công quốc gia, Văn phòng Chính phủ đã thiếp lập hệ thống cho phép cán bộ UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện thực hiện tiếp nhận, xử lý, cập nhật kết quả giải quyết hồ sơ điện tử của đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://ncovi./dichvucong.gov.vn với 3 thủ tục gồm: hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người lao động ngừng việc; hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đến ngày 11-8-2021, thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 4 hồ sơ đăng ký (2 hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND quận Ba Đình; 1 hồ sơ thuộc thẩm quyền của UBND quận Thanh Xuân và 1 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của quận Hai Bà Trưng).

Thực hiện xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Hà Nội thực hiện xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Để việc cung cấp dich vụ công trực tuyến, hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 bảo đảm đúng đối tượng, nhanh chóng, thuận tiện, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai ngay một số nội dung. Trong đó, tổ chức quán triệt tới các cơ quan, đơn vị liên quan đến việc giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, đặc biệt là cán bộ thuộc UBND các huyện; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Trung tâm Dịch vụ việc làm triển khai, thực hiện theo quy trình, biểu mẫu tại văn bản số 2307/LĐTBXH-VP ngày 19-7-2021 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (tại địa chỉ:https://ncovi.dichvucong.gov.vn).

Bảo hiểm Xã hội thành phố quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn người sử dụng lao động trong thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện các quy trình, thao tác nghiệp vụ đúng quy định, đồng thời, tổ chức các kênh thông tin, hướng dẫn trực tiếp giúp người sử dụng lao động chuẩn hóa hồ sơ ngay từ khi nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc quá trình xử lý hồ sơ trực tiếp của cơ quan bảo hiểm thuộc thành phố.

Các đơn vị tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia thực hiện đúng theo quy trình nghiệp vụ và hướng dẫn thực hiện của Cổng dịch vụ công quốc gia; đối với các đơn vị đã được cấp quyền tài khoản truy cập và xử lý trên Cổng dịch vụ công đề nghị tiếp tục thực hiện và xử lý; trường hợp có thay đổi hoặc những đơn vị chưa đăng ký tài khoản đề nghị liên hệ Văn phòng UBND thành phố (qua Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) để được điều chỉnh và phân quyền kịp thời. Tài liệu hướng dẫn các bước thực hiện trên hệ thống đối với tài khoản giải quyết thủ tục hành chính trong chức năng “Hướng dẫn sử dụng” trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

TQ

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phiên bản di động