Thứ năm 27/01/2022 12:12
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide

Ngày 25-11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide (Sư-ga I-ô-si-hi-đê).
Đại hội Phụ nữ TP Hà Nội lần thứ XVI: Phát huy vai trò của phụ nữ trong sự phát triển Thủ đô

Đại hội Phụ nữ TP Hà Nội lần thứ XVI: Phát huy vai trò của phụ nữ trong sự phát triển Thủ đô

Sáng nay, 25-11, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Đại hội đại biểu Phụ nữ TP Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức phiên trọng thể, với sự tham dự của 482 đại biểu chính thức.
Tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

Tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

Luật Lý lịch tư pháp đã tạo cơ sở pháp lý xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư (LLTP) trên nguyên tắc hoạt động chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, gắn việc cấp Phiếu LLTP với xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP. Tuy nhiên tình trạng thông tin đã tiếp nhận nhưng chưa cập nhật, xử lý vẫn còn…
Kỳ cuối: Văn nghệ sĩ Việt nỗ lực hết mình, tận hiến tài năng và tâm sức để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Kỳ cuối: Văn nghệ sĩ Việt nỗ lực hết mình, tận hiến tài năng và tâm sức để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Cách đây 75 năm, ngày 24-11-1946, trong phát biểu khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất diễn ra ở Nhà hát lớn (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định sứ mệnh cao cả của văn hóa là: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi".
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1964/QĐ-TTg phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Văn hóa còn là dân tộc còn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Văn hóa còn là dân tộc còn

Sáng 24-11, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự nhấn mạnh, phải tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam ti
Đưa văn hóa, con người Hà Nội trở thành nguồn lực nội sinh để phát triển bền vững Thủ đô

Đưa văn hóa, con người Hà Nội trở thành nguồn lực nội sinh để phát triển bền vững Thủ đô

Sáng 24-11, phát biểu tham luận tại Hội nghị văn hóa toàn quốc, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, tại Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII đã xác định, một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ là đưa văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực nội sinh quan trọng quyết định sự phát triển bền vững Thủ đô...
Chú trọng hoàn thiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam, hệ giá trị con người Việt Nam

Chú trọng hoàn thiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam, hệ giá trị con người Việt Nam

Sáng 24-11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, qua đó đánh giá công tác phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
Kỳ 2: Khát vọng dân tộc

Kỳ 2: Khát vọng dân tộc

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021, chúng ta phải tập trung thực hành để triển khai hệ giá trị con người Việt Nam mà Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra. Đó là con người Việt Nam yêu nước, trọng lẽ phải, giàu tình thương, sáng tạo và có khát vọng xây dựng đất nước.
Kỳ 1: Những dấu ấn lịch sử

Kỳ 1: Những dấu ấn lịch sử

Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần này được Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức vào ngày 24-11-2021 nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 75 năm qua, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta về văn hóa vẫn còn nguyên giá trị.
Công tác đối ngoại đa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực

Công tác đối ngoại đa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực

Ngày 23-11, trong khuôn khổ các hoạt động tiến tới Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Phiên thảo luận “Đối ngoại đa phương: Tăng cường sự tham gia, đóng góp của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương trong xử lý các thách thức an ninh phi truyền thống (ANPTT)”.
Nhật Bản đang xem xét, tích cực đẩy nhanh quá trình cấp phép nhập khẩu nhãn của Việt Nam

Nhật Bản đang xem xét, tích cực đẩy nhanh quá trình cấp phép nhập khẩu nhãn của Việt Nam

Sáng 23-11, tại Tokyo, Nhật Bản, trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide (Sư-ga I-ô-si-hi-đê), cựu Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do (LDP), Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật - Việt Nikai Toshihiro (Ni-cai Tô-si-hi-rô) và các thành viên Liên minh.
Đường lối, quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

Đường lối, quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

Trong diễn văn khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra luận điểm: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Người chỉ rõ: Nhiệm vụ của văn hóa mới là phải lấy hạnh phúc của đồng bào, sự nghiệp đấu tranh của dân tộc làm nội dung phản ánh, đồng thời phải tiếp thu những kinh nghiệm của văn hóa xưa và nay để xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam với ba tính chất: Dân tộc, khoa học, đại chúng.
Phân tích các giải pháp nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phân tích các giải pháp nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị văn hóa toàn quốc 2021 nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII về văn hóa. Đặc biệt, hội nghị lần này diễn ra vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Văn hóa lần thứ nhất...
Hội nghị văn hoá toàn quốc: Phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh mới

Hội nghị văn hoá toàn quốc: Phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh mới

Ngày 24-11, Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Đây được xem là một ngày hội lớn, một "hội nghị Diên Hồng" của toàn ngành Văn hoá.
Việt Nam và Nhật Bản là những người bạn, đối tác thân thiết, tin cậy

Việt Nam và Nhật Bản là những người bạn, đối tác thân thiết, tin cậy

Về chuyến thăm chính thức Nhật Bản (từ ngày 22 đến 25-11-2021), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí…
Đề xuất tiếp tục giảm phí, lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn do dịch Covid-19

Đề xuất tiếp tục giảm phí, lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn do dịch Covid-19

Để tiếp tục và kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, căn cứ quy định pháp luật phí và lệ phí, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Thủ tướng thăm tỉnh Tochigi, Nhật Bản

Thủ tướng thăm tỉnh Tochigi, Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, ngày 23-11-2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm tỉnh Tochigi (Tô-chi-ghi), Nhật Bản; tiếp và dự chiêu đãi của Thống đốc Fukuda Tomikazu (Phư-cư-đa Tô-mi-ca-dư), tham dự Hội nghị hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản tại Tochigi.
Hà Nội bắt đầu tiêm vắc xin COVID-19 cho học sinh Trung học phổ thông

Hà Nội bắt đầu tiêm vắc xin COVID-19 cho học sinh Trung học phổ thông

Ngày 23-11, nhiều trường trên địa bàn TP Hà Nội đã triển khai tiêm vắc xin COVID-19 cho học sinh thuộc khối THPT.
Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ ASEAN với nhiều đề xuất biện pháp cụ thể

Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ ASEAN với nhiều đề xuất biện pháp cụ thể

Về Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc (ngày 22-11-2021), Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam, đã có cuộc trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí...
Hà Nội bắt đầu tiêm vắc-xin Pfizer cho trẻ từ 15-17 tuổi

Hà Nội bắt đầu tiêm vắc-xin Pfizer cho trẻ từ 15-17 tuổi

Sở Y tế Hà Nội đã phân bổ 304.140 liều vắc-xin Pfizer cho 30 quận, huyện để thực hiện tiêm mũi 1 cho trẻ từ 15-17 tuổi đang học tập, sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khát vọng cống hiến

Khát vọng cống hiến

“Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, những năm qua, TP Hà Nội đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, kịp thời trong việc khuyến khích, bồi dưỡng và thu hút những nguồn nhân lực chất lượng cao.
Lập 6 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công tại bộ, ngành, địa phương

Lập 6 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công tại bộ, ngành, địa phương

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1962/QĐ-TTg ngày 22-11-2021 thành lập các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 tại một số bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Nhật Bản

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Nhật Bản

Chiều 22-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio từ ngày 22 đến 25-11-2021.
Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 5, xem xét mức chi phí quản lý BHXH

Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 5, xem xét mức chi phí quản lý BHXH

Sáng nay, 22-11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đã khai mạc Phiên họp thứ 5. Trong phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc cần khắc phục tình trạng khi xây dựng chương trình xây dựng luật, pháp lệnh thì đưa vào xếp chỗ cho có, chưa coi trọng lắm đến các chính sách bổ sung.
|< < 1 2 3 4 5 >
Tổng Bí thư Việt Nam gửi Thư Chúc mừng Năm mới Nhâm Dần

Tổng Bí thư Việt Nam gửi Thư Chúc mừng Năm mới Nhâm Dần

Ngày 25-1 (tức ngày 23 tháng Chạp, năm Tân Sửu), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi Thư Chúc mừng Năm mới nhân dịp Nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Việt Nam đã thúc đẩy tinh thần nhân văn, nhân ái, hướng tới người dân

Việt Nam đã thúc đẩy tinh thần nhân văn, nhân ái, hướng tới người dân

Ngày 22-1, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UVKTT HĐBA LHQ) nhiệm kỳ 2020 – 2021. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Lần đầu tiên Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị về công tác ngoại giao kinh tế

Lần đầu tiên Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị về công tác ngoại giao kinh tế

Chiều tối 21-1 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngoại giao kinh tế năm 2022 phục vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Hà Nội: Lực lượng chống dịch sẵn sàng không nghỉ Tết để phục vụ người dân

Hà Nội: Lực lượng chống dịch sẵn sàng không nghỉ Tết để phục vụ người dân

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh yêu cầu các quận huyện đến xã phường phải cập nhật lịch trực từng cơ sở, từng tổ Covid cộng đồng, trạm y tế với số điện thoại, đường đây nóng, đảm bảo luôn có người trực trong dịp Tết để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.
Kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng

Kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng

Ngày 26-1, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 132/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo).
Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nhâm Dần 2022

Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nhâm Dần 2022

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 254/UBND-NC ngày 25-1-2022 về việc không tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Xuất cấp gạo cho các địa phương dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm 2022

Xuất cấp gạo cho các địa phương dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm 2022

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 133/QĐ-TTg giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 7.820,76 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Bình Định, Hà Giang, Đắk Nông, Tuyên Quang, Đắk Lắk, Bình Phước, Quảng Trị, Kon Tum, Lạng Sơn, Lai Châu để hỗ trợ cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022.
Chủ tịch nước gửi thư khen người dũng cảm cứu cháu bé trong đám cháy

Chủ tịch nước gửi thư khen người dũng cảm cứu cháu bé trong đám cháy

Ngày 13-1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi anh Trung Văn Nam, quê quán: xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, cư trú tại: số 38, ngõ 51, phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Dưới đây là toàn văn thư của Chủ tịch nước.
Tạo chuyển biến về nhận thức, hành động trong phòng, chống bạo lực gia đình

Tạo chuyển biến về nhận thức, hành động trong phòng, chống bạo lực gia đình

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động trong phòng, chống bạo lực để từng bước giảm dần bạo lực gia đình, kịp thời hỗ trợ người bị bạo lực gia đình.
Phiên bản di động