Thứ năm 06/10/2022 11:47

Thi hành án với Công ty Ô tô số 2, yêu cầu bàn giao con dấu, tài sản và quyền quản trị, điều hành doanh nghiệp

Cục thi hành án dân sự TP Hà Nội đã ra quyết định thi hành án đối với Công ty Cổ phần Vận tải ô tô số 2 buộc bàn giao toàn bộ tài sản, con dấu, tài liệu pháp lý,... và quyền quản trị, điều hành mọi hoạt động, sản xuất kinh doanh của công ty cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Kế toán trưởng mới.
Thi hành án với Công ty Ô tô số 2, yêu cầu bàn giao con dấu, tài sản và quyền quản trị, điều hành doanh nghiệp
Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội đã có Quyết định thi hành án với Công ty Cổ phần Vận tải Ô tô số 2.

Ngày 9/6, Cục thi hành án dân sự TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 948/QĐ-CTHADS về việc thi hành án theo yêu cầu của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Ô tô số 2.

Theo đó, Cục thi hành án dân sự TP Hà Nội cho thi hành án đối với ông Nguyễn Thanh Thái, Vũ Hải Long, Nguyễn Đăng Hiếu, Tạ Thiên Lâm, Nguyễn Thị Thu Hằng và Công ty Cổ phần Vận tải Ô tô số 2.

Cụ thể, buộc ông Nguyễn Thanh Thái, Vũ Hải Long, Nguyễn Đăng Hiếu, Tạ Thiên Lâm và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty Cổ phần Vận tải Ô tô số 2 và bà Nguyễn Thị Thu Hằng nguyên kế toán trưởng Công ty Cổ phần Vận tải Ô tô số 2 bàn giao toàn bộ tài sản, con dấu, tài liệu pháp lý, tài liệu kế toán, tài liệu sản xuất, kinh doanh và quyền quản trị, điều hành mọi hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải Ô tô số 2 cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Kế toán trưởng mới của Công ty Cổ phần Vận tải Ô tô số 2 được bầu và bổ nhiệm hợp pháp theo các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 24/4/2019 và Nghị quyết hội đồng quản trị ngày 26/4/2019.

Người phải thi hành án có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hoặc được thông báo hợp lệ Quyết định này.

Trước đó, ngày 1/12/2021, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã xét xử phúc thẩm về việc tranh chấp giữa công ty và các thành viên công ty do bị đơn là ông Nguyễn Thanh Thái có đơn kháng cáo.

Theo trình bày của Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Hoa Việt (Công ty Hoa Việt) trong bản án, từ cuối năm 2015 đến nay, Hội đồng quản trị (sau đây viết tắt là HĐQT) cũ và Tổng giám đốc cũ của Công ty ô tô số 2 đã có rất nhiều hành vi trái pháp luật, xâm hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông của Công ty, trong đó có cổ đông lớn là Công ty Hoa Việt. Do đó, Công ty Hoa Việt đã khởi kiện ra tòa.

Cụ thể, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trái pháp luật; không chia cổ tức, không cung cấp thông tin cho cổ đông là nguyên đơn trong 03 năm qua 2016, 2017 và 2018 là xâm phạm nghiêm trọng quyền của nguyên đơn. HĐQT và Tổng giám đốc cũ của Công ty ô tô số 2 không cung cấp bất kỳ tài liệu, thông tin nào về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho nguyên đơn; Không tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ theo yêu cầu của cổ đông là Công ty Hoa Việt; Không tự nguyện bàn giao toàn bộ tài sản, tài liệu pháp lý cũng như quyền quản trị, quyền điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty ô tô số 2 cho HĐQT mới, Tổng giám đốc mới và Kế toán trưởng mới của Công ty ô tô số 2, được bầu và bổ nhiệm hợp pháp theo các Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019 và Nghị quyết HĐQT ngày 26/4/2019.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình và các cổ đông trong Công ty ô tô số 2, ngày 24/4/2019 nguyên đơn đã tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường của Công ty ô tô số 2. Cuộc họp đã được tiến hành hợp pháp với các cổ đông đại diện cho 1.843.400 phiếu chiếm 73,74% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty dự họp, đạt trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều lệ Công ty ô tô số 2 năm 2015. Tại cuộc họp, đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua bản Điều lệ Công ty để thay thế cho bản Điều lệ năm 2015. Bãi nhiệm 05 thành viên HĐQT cũ gồm ông Nguyễn Thanh Thái, ông Vũ Hải Long, ông Nguyễn Đăng Hiếu, ông Tạ Thiên Lâm và ông Nguyễn Tuấn Anh. Giữ lại 02 thành viên HĐQT cũ gồm ông Lê Văn Đại và ông Võ Lâm Thế Vương. Bầu bổ sung 05 người mới vào HĐQT gồm ông Phùng Lam Sơn, bà Nguyễn Thị Thu Hương, bà Hoàng Thị Nhu, bà Nguyễn Thị Thúy và bà Nguyễn Thị Hải Ninh. Tuy nhiên, sau khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ cùng ngày 24/4/2019, ông Lê Văn Đại đã có văn bản xin thôi giữ chức thành viên HĐQT. Hiện nay, HĐQT mới của Công ty ô tô số 2 có 06 thành viên.

Ngày 26/4/2019, HĐQT mới của Công ty ô tô số 2 đã tiến hành họp HĐQT bất thường. Tại cuộc họp, các thành viên HĐQT đã bàn bạc và nhất trí bầu Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.

Như vậy, sau khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty ô tô số 2 ngày 24/4/2019, các ông Nguyễn Thanh Thái, ông Vũ Hải Long, ông Nguyễn Đăng Hiếu và ông Tạ Thiên Lâm đã chấm dứt tư cách thành viên HĐQT của Công ty. Đồng thời, kể từ ngày 26/4/2019, ông Nguyễn Thanh Thái đã chấm dứt tư cách Tổng giám đốc Công ty ô tô số 2. Theo Nghị quyết của HĐQT mới của Công ty ô tô số 2, các cá nhân trên phải có nghĩa vụ bàn giao lại toàn bộ tài liệu pháp lý, con dấu, hồ sơ tài chính, hồ sơ sản xuất kinh doanh cho HĐQT mới của Công ty ô tô số 2 kể từ ngày 26/4/2019. Tuy nhiên, kể từ ngày nhận được Công văn số 40/CV-HV ngày 25/04/2019 của nguyên đơn gửi ban lãnh đạo, cổ đông Công ty ô tô số 2 thông báo kết quả cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường của Công ty ô tô số 2 đến nay, các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và Kế toán trưởng cũ vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ bàn giao cho HĐQT mới.

Tại Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 26/2020/KDTM-ST ngày 30 tháng 9 năm 2020, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Công ty TNHH vận tải và du lịch Hoa Việt về việc tranh chấp thành viên công ty với thành viên công ty đối với các bị đơn là ông Nguyễn Thanh Thái, ông Vũ Hải Long, ông Nguyễn Đăng Hiếu, ông Tạ Thiên Lâm và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2 và bà Nguyễn Thị Thu Hằng nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2.

HĐXX buộc ông Nguyễn Thanh Thái, ông Vũ Hải Long, ông Nguyễn Đăng Hiếu, ông Tạ Thiên Lâm và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2 và bà Nguyễn Thị Thu Hằng nguyên kế toán trưởng Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2 phải bàn giao toàn bộ tài sản, con dấu, tài liệu pháp lý, tài liệu kế toán, tài liệu sản xuất, kinh doanh và quyền quản trị, quyền điều hành mọi hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2 cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Kế toán trưởng mới của Công ty cổ phần vận tải ô tô số 2 được bầu và bổ nhiệm hợp pháp theo các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 24/4/2019 và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 26/4/2019.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm.

HĐXX phúc thẩm nhận định, hiện tại không có văn bản, quyết định nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định việc mua đấu giá cổ phần của Công ty Hoa Việt có vi phạm pháp luật hoặc làm thất thoát tài sản của nhà nước. Trong khi đó phạm vi Tòa án giải quyết trong vụ án này chỉ là việc thực hiện nghĩa vụ bàn giao tài sản, con dấu, tài liệu pháp lý, tài liệu kế toán, tài liệu sản xuất, kinh doanh và quyền quản trị, quyền điều hành mọi hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty ô tô số 2 cho HĐQT, Tổng giám đốc và Kế toán trưởng mới của Công ty ô tô số 2 được bầu và bổ nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019 và Nghị quyết HĐQT ngày 26/4/2019.

Xét kháng cáo của ông Nguyễn Thanh Thái, Hội đồng xét xử nhận thấy việc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 19/QĐ-CCTHADS ngày 17/4/2019 về việc cưỡng chế, kê biên tài sản đối với 1.838.400 cổ phần phổ thông của Công ty Hoa Việt tại Công ty ô tô số 2 là nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của Công ty Hoa Việt trong vụ án khác, không làm mất đi quyền cổ đông của Công ty Hoa Việt tại Công ty ô tô số 2. Mặt khác, đến ngày 25/9/2020, Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 41/QĐ-CTHADS về việc giải tỏa kê biên tài sản là 1.838.400 cổ phần phổ thông của Công ty Hoa Việt tại Công ty ô tô số 2. Do đó, Công ty Hoa Việt thực hiện quyền khởi kiện đối với bị đơn trong vụ án này là không trái với quy định của Luật doanh nghiệp.

Nguyên đơn là cổ đông sở hữu 1.838.400 cổ phần phổ thông tương đương với 73,54% vốn điều lệ của Công ty ô tô số 2 (theo Số chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 23/7/2015). Vì vậy, nguyên đơn có quyền yêu cầu HĐQT, Ban Kiểm soát hoặc tự đứng ra tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty ô tô số 2 theo quy định. Sau nhiều lần yêu cầu HĐQT cũ và Ban Kiểm soát của Công ty ô tô số 2 tiến hành triệu tập họp bất thường ĐHĐCĐ nhưng HĐQT cũ và Ban Kiểm soát của Công ty ô tô số 2 không tổ chức, do đó nguyên đơn đã đứng ra triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 24/4/2019 là đúng với quy định tại khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.

Trình tự, thủ tục triệu tập ĐHĐCĐ, nội dung và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 24/4/2019 là hợp pháp, tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty ô tô số 2. Nội dung này đã được khẳng định tại Quyết định số 44/2014/QĐST-KDTM ngày 22/11/2013 của Tòa án nhân dân quận Long Biên và Quyết định số 12/2020/VKDTM-PT ngày 17/3/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về việc giải quyết yêu cầu hủy Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019. Quyết định số 12/2020/VKDTM-PT ngày 17/3/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã có hiệu lực pháp luật nên các bên có nghĩa vụ phải thi hành.

Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường của Công ty ô tô số 2 do nguyên đơn tiến hành hợp pháp và HĐQT mới của Công ty ô tô số 2 tiến hành họp HĐQT bất thường. Tại cuộc họp, các thành viên HĐQT bàn bạc và nhất trí bầu Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc và Kế toán trưởn. Như vậy, sau khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019, các ông Nguyễn Thanh Thái, ông Vũ Hải Long, ông Nguyễn Đăng Hiếu và ông Tạ Thiên Lâm đã chấm dứt tư cách thành viên HĐQT của Công ty.

Đồng thời, kể từ ngày 26/4/2019, ông Nguyễn Thanh Thái đã chấm dứt tư cách Tổng giám đốc Công ty ô tô số 2. Theo Nghị quyết của HĐQT mới của Công ty ô tô số 2, các cá nhân là bị đơn này phải có nghĩa vụ bàn giao lại toàn bộ tài liệu pháp lý, con dấu, hồ sơ tài chính, hồ sơ sản xuất kinh doanh cho HĐQT, Tổng giám đốc và Kế toán trưởng mới của Công ty ô tô số 2 kể từ ngày 26/4/2019. Việc các các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và Kế toán trưởng cũ vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ bàn giao là chưa thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ được quy định trong Luật Doanh nghiệp.

Ông Vũ Mạnh Hùng là cổ đông, sở hữu 250.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ tại Công ty ô tô số 2. Ngày 20/3/2020, ông Hùng tự tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ, ban hành Nghị quyết số 2003/2020/NQ-ĐHĐCĐ hủy bỏ, không công nhận Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019. Xét thấy, tài liệu có trong hồ sơ thể hiện cuộc họp chỉ có một mình ông Hùng tham dự; ông Hùng tham gia vừa với tư cách người Chủ trì hội nghị, vừa tham gia với tư cách Thư ký hội nghị trong khi các cổ đông khác không nhận được bất cứ tài liệu mời họp nào. Đồng thời cùng ngày 20/3/2020, ông Hùng là người giám sát cuộc thi sát hạch lái xe diễn ra cùng thời điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ là điều không thể có trên thực tế. Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm không công nhận giá trị pháp lý của Nghị quyết số 2003/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/3/2020 là đúng pháp luật.

HĐXX quyết định không chấp nhận kháng cáo của bị đơn là ông Nguyễn Thanh Thái, giữ nguyên Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 26/2020/KDTMST ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Tạm dừng mọi thủ tục hành chính tại Công ty Cổ phần vận tải ô tô số 2 Tạm dừng mọi thủ tục hành chính tại Công ty Cổ phần vận tải ô tô số 2
Vì sao Sở GTVT Hà Nội có văn bản gửi Công ty Cổ phần vận tải ô tô số 2? Vì sao Sở GTVT Hà Nội có văn bản gửi Công ty Cổ phần vận tải ô tô số 2?
Công Phương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phiên bản di động