Thứ hai 02/10/2023 19:22
Sở Tư pháp TP Hà Nội:

Tăng cường bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ thống kê

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-STP ngày 25/4/2023 của Sở Tư pháp TP Hà Nội về tổ chức Hội nghị tập huấn quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp cho các DN trong khối Bổ trợ tư pháp trên địa bàn TP theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp, vừa qua Sở Tư pháp TP Hà Nội đã tổ chức 2 lớp tập huấn về thống kê do Lãnh đạo Cục kế hoạch tài chính, Bộ Tư pháp chủ trì.
Th.s Trần Thị Diệu Thúy, Trưởng phòng Phòng Thống kê, Cục kế hoạch - tài chính, Bộ Tư pháp báo cáo viên tại lớp tập huấn
Th.s Trần Thị Diệu Thúy, Trưởng phòng Phòng Thống kê, Cục kế hoạch - tài chính, Bộ Tư pháp báo cáo viên tại lớp tập huấn

Trong đó, 1 lớp tập huấn thống kê hoạt động công chứng trên địa bàn TP Hà Nội cho các công chứng viên, người làm công tác báo cáo thống kê trong các tổ chức công chứng trên địa bàn TP và 1 lớp tập huấn thống kê cho luật sư, người làm công tác báo cáo thống kê của tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn TP Hà Nội. Các lớp tập huấn đều do Th.s Trần Thị Diệu Thúy, Trưởng phòng Phòng Thống kê, Cục kế hoạch - tài chính, Bộ Tư pháp làm báo cáo viên.

Để phục vụ công tác thống kê ngành Tư pháp, Bộ Tư pháp đã hoàn thành việc xây dựng Phần mềm thống kê ngành Tư pháp theo chế độ báo cáo thống kê quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Từ tháng 1/2020, Bộ Tư pháp đã triển khai áp dụng Phần mềm thống kê ngành Tư pháp đối với tất cả cơ quan tư pháp địa phương. Đến nay, các cơ quan tư pháp ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) trên toàn quốc đều đã thực hiện báo cáo thống kê trên phần mềm. Các phần mềm đều được thiết kế các tính năng, tiện ích hỗ trợ trích xuất số liệu báo cáo thống kê để phục vụ tổng hợp, cập nhật số liệu báo cáo thống kê, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê, hoạt động thống kê nhà nước tại Bộ, ngành Tư pháp một cách kịp thời, nhanh chóng.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã phê duyệt/ban hành nhiều đề án, văn bản về thống kê ngành Tư pháp, trong đó có một số văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, điều chỉnh hoạt động thống kê của Ngành, tạo khung pháp lý cần thiết, làm cơ sở để chế độ báo cáo thống kê trong các lĩnh vực công tác tư pháp đi vào nền nếp.

Công tác thu thập, tổng hợp số liệu thống kê trong ngành Tư pháp ngày càng chuyên nghiệp hóa. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được chú trọng đẩy mạnh. Tổ chức bộ máy làm công tác thống kê của Bộ Tư pháp từ chỗ phân tán ở các đơn vị đã tập trung về 01 đầu mối quản lý (Phòng Thống kê thuộc Cục Kế hoạch – Tài chính). Về cơ bản, đến nay các cơ quan, đơn vị trong Ngành đã bố trí công chức/viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ thống kê.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về thống kê cho đội ngũ công chức/viên chức làm công tác thống kê của Ngành được quan tâm thực hiện thường xuyên. Sở Tư pháp TP Hà Nội luôn quan tâm, chú trọng công tác tập huấn, nâng cao kiến thức cho đội ngũ làm công tác thống kê.

Tại các lớp tập huấn, Th.s Trần Thị Diệu Thúy đã giới thiệu đến các đại biểu một số nội dung cơ bản về thống kê. Trong đó có vai trò của thống kê; các hình thức thu thập số liệu thống kê; các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê Nhà nước và sử dụng thông tin thống kê Nhà nước; xử lý vi phạm; hướng dẫn kỹ năng lập báo cáo thống kê…

Đồng thời, phân tích về nội dung vi phạm quy định về sử dụng thông tin thống kê. Trong đó, có hình thức phạt và hành vi vi phạm. Phạt cảnh cáo đối với hành vi trích dẫn không ghi rõ nguồn thông tin thống kê khi phổ biến, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các ấn phẩm;

Một số nội dung cơ bản của chế độ báo cáo thống kê theo thông tư 03/2019/TT-BTP cũng được báo cáo viên chia sẻ tại buổi tập huấn. Qua đó các đại biểu nắm rõ thể thức báo cáo: Đơn vị báo cáo mà đơn vị nhận báo cáo; kỳ báo cáo; nội dung báo cáo; phân tố; đơn vị tính…

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê Nhà nước và sử dụng thông tin thống kê Nhà nước (Điều 10 Luật Thống kê 2015): Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời, cản trở việc cung cấp thông tin theo chế độ báo cáo thống kê; khai man, làm sai lệch dữ liệu thông tin thống kê;

Can thiệp làm sai lệch dữ liệu, thông tin thống kê và sử dụng thông tin thống kê; thực hiện sai các quy định trong chế độ báo cáo thống kê; tự sửa đổi thông tin khi thực hiện báo cáo thống kê và cung cấp thông tin từ dữ liệu hành chính; báo cáo, công bố, phổ biến thông tin thống kê không chính xác;

Tiết lộ thông tin thống kê thuộc danh mục bí mật Nhà nước; tiết lộ dữ liệu, thông tin thống kê chưa được công bố; sử dụng dữ liệu, thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài mục đích thống kê khi chưa được sự đồng ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó.

Lãnh đạo Sở Tư pháp cho biết, hội nghị tập huấn góp phần giúp các công chứng viên và người làm công tác báo cáo thống kê trong các tổ chức công chứng trên địa bàn TP Hà Nội; luật sư, người làm công tác báo cáo thống kê của tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn TP Hà Nội nắm được các nội dung cơ bản của thống kê trong hoạt động của mỗi lĩnh vực. Từ đó, áp dụng kiến thức vào thực tiễn để thực hiện tốt công việc tại cơ quan, đơn vị…
Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền cho tuyên truyền viên cơ sở
Tăng cường tập huấn, nâng cao kiến thức pháp luật cho tuyên truyền viên cơ sở
Hà Nội: Nâng cao kiến thức về công tác thống kê cho luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư
Bạch Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động