Thứ hai 05/12/2022 18:57
Chuyển biến mạnh mẽ trong chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân:

Kỳ cuối: Phát huy vai trò giám sát, phản biện, vận động Nhân dân của UBMTTQ

Để bảo đảm tốt điều kiện triển khai công tác PBGDPL và công tác xã hội hóa hoạt động PBGDPL trên địa bàn, lãnh đạo UBND quận Bắc Từ Liêm thường xuyên quan tâm, hàng năm bố trí kinh phí cho công tác tuyên truyền PBGDPL cho các phòng, ngành và UBND các phường; phát huy vai trò giám sát, phản biện thực hiện chính sách, pháp luật, vận động Nhân dân tuân thủ và chấp hành pháp luật…
Những năm qua UBMTTQ quận Bắc Từ Liêm đã phát huy vai trò giám sát, phản biện thực hiện chính sách pháp luật, vận động Nhân dân tuân thủ và chấp hành pháp luật
Những năm qua UBMTTQ quận Bắc Từ Liêm đã phát huy vai trò giám sát, phản biện thực hiện chính sách pháp luật, vận động Nhân dân tuân thủ và chấp hành pháp luật

Đảm bảo tốt điều kiện và xã hội hóa hoạt động PBGDPL

Theo báo cáo của UBND quận Bắc Từ Liêm, giai đoạn 2017-2021, UBND quận đã bố trí 2.689.947.000 đồng. Kinh phí thực hiện triển khai Đề án được bố trí lồng ghép với kinh phí bố trí hoạt động tuyên truyền PBGDPL hàng năm của các đơn vị.

Nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc huy động nguồn lực xã hội, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong xã hội tham gia PBGDPL đã được nâng lên một bước. Việc huy động các nguồn lực đã từng bước nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của các cơ quan, tổ chức, DN và cá nhân.

Nhiều hình thức PBGDPL do các Hội, đoàn thể tổ chức thực hiện có sức lan tỏa lớn như: Thông qua các hoạt động chuyên môn, tổ chức hội nghị, nói chuyện chuyên đề, tư vấn pháp luật... và đã có những đóng góp tích cực vào hoạt động PBGDPL. Các hiệp hội DN, DN, đặc biệt là một số DN lớn đã có sự quan tâm đến công tác PBGDPL để nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của công nhân.

Các hoạt động này, một mặt vừa thể hiện trách nhiệm xã hội với tính nhân văn sâu sắc trong việc đồng hành cùng người dân nâng cao hiểu biết pháp luật, mặt khác cũng thể hiện sự chung sức, đồng lòng, chia sẻ trách nhiệm với Nhà nước của các tổ chức, cá nhân trong công tác PBGDPL.

Việc triển khai chính sách huy động các nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL đã giúp công tác PBGDPL cho Nhân dân ngày càng đi vào nền nếp, phong phú về nội dung và hình thức. Chuyển biến tích cực trong thời gian qua là việc tổ chức, cá nhân tự nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL cũng như của việc tự tìm hiểu, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật;

Người dân cũng đã tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng và thực hiện pháp luật. Góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức.

Phát huy vai trò giám sát, phản biện của UBMTTQ

Phát huy vai trò, trách nhiệm của UBMTTQ Việt Nam trong việc giám sát, phản biện xã hội trong những năm qua UBMTTQ quận Bắc Từ Liêm đã tham gia phản biện các dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Bắc Từ Liêm năm 2018, 2019, 2020, 2021 phản biện các Nghị quyết HĐND TP Hà Nội. 13/13 phường tổ chức phản biện dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.

Tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện chính sách giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Chỉ đạo các phường hướng dẫn thực hiện tốt công tác hòa giải cơ sở. Tại các hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ngoài việc thực hiện các luật hiện hành tại hội nghị Nhân dân bàn nhiều biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đối với Hội LHPN quận đã phát huy vai trò của các cấp hội phụ nữ trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động hội viên phụ nữ tuân thủ và chấp hành pháp luật. Hàng năm, Hội LHPN quận và cơ sở đã chủ động xây dựng nội dung, kế hoạch, lựa chọn từ 4 - 5 vấn đề để giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới…

Tham gia phản biện xã hội đối với các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng quận năm, trung hạn, 06 Chương trình công tác của Quận ủy; tham gia đóng góp ý kiến phản biện đối với các Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, dự thảo Luật Du lịch, Luật Hỗ trợ DN vừa và nhỏ, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng; Bộ luật Lao động sửa đổi…

Quận và cơ sở Hội tổ chức hội nghị lấy ý kiến, kiến nghị của cán bộ hội viên phụ nữ để tham gia hội nghị đối thoại với Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND quận, phường với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và đại diện Nhân dân, chủ DN trong đó có DN do nữ làm chủ trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm; chất vấn, tái chất vấn việc giải quyết kiến nghị cử tri và những vấn đề dân sinh bức xúc mà cán bộ, hội viên Hội phụ nữ quan tâm tại các kỳ họp HĐND quận, hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Hội LHPN quận Bắc Từ Liêm đã chủ động kiến nghị, đề xuất những giải pháp để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Nghị quyết 11 Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Công tác quy hoạch cán bộ nữ cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, quy hoạch nữ đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021- 2026 và bổ sung kiến nghị những giải pháp, góp ý hoàn thiện nội dung và phương pháp chỉ đạo để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự hỗ trợ, giúp đỡ của HĐND – UBND các cấp đối với công tác Hội và phong trào phụ nữ quận Bắc Từ Liêm.
Kỳ 1: Bám sát kế hoạch công tác PBGDPL của các cấp, quán triệt thực hiện ở cơ sở
Kỳ 2: Phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong công tác PBGDPL
Kỳ 3: Nâng cao chất lượng nguồn lực, đổi mới gắn với ứng dụng CNTT
Bạch Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phát huy vai trò của cơ quan Tư pháp trong hòa giải ở cơ sở

Phát huy vai trò của cơ quan Tư pháp trong hòa giải ở cơ sở

Nhằm thực hiện tốt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” theo Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 23/7/2019 của UBND TP Hà Nội, UBND huyện Ba Vì đã chủ động, quan tâm công tác xây dựng, ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Đề án, đề nghị UBND các xã, thị trấn rà soát và kiện toàn đội ngũ hòa giải tại cơ sở.
Hoàn thiện pháp luật theo hướng mở rộng đối tượng được trợ giúp pháp lý

Hoàn thiện pháp luật theo hướng mở rộng đối tượng được trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.
Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống mua bán người

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống mua bán người

Tình hình tội phạm mua bán người tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, có tổ chức, có sự câu kết chặt chẽ, hình thành đường dây tội phạm liên tỉnh và xuyên quốc gia. CA TP Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người và làm giảm nguy cơ, tội phạm mua bán người.
Giải pháp góp phần thay đổi bộ mặt đô thị

Giải pháp góp phần thay đổi bộ mặt đô thị

Thời gian qua, Hà Nội đã từng bước đưa vào khai thác, vận hành hàng loạt các công trình hạ tầng giao thông đô thị quan trọng; góp phần tăng khả năng kết nối, giảm ùn tắc giao thông, giải tỏa bức xúc dân sinh, tạo động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế.
Hà Nội ghi nhận có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Hà Nội ghi nhận có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đây là thông tin được Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng nông thôn mới cung cấp về tình hình xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn thành phố.
Hà Nội: Cháy lớn ở Văn Phú, cửa hàng xe máy bị sập hoàn toàn

Hà Nội: Cháy lớn ở Văn Phú, cửa hàng xe máy bị sập hoàn toàn

Vào khoảng 18h29 ngày 4/12, tại căn nhà tạm số 19 khu đất dịch vụ 3 Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội, cửa hàng sửa chữa xe máy, bất ngờ bốc cháy.
Thời tiết ngày 5/12: Bắc Bộ ngày có mưa rải rác, trời rét

Thời tiết ngày 5/12: Bắc Bộ ngày có mưa rải rác, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 5/12 Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái rét, có nơi rét đậm, rét hại. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa và dông, có nơi mưa rất to, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 4/12: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ trời tiếp tục rét

Thời tiết ngày 4/12: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ trời tiếp tục rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 4/12, bộ phận không khí lạnh tăng cường di chuyển xuống phía Nam sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.
Thời tiết ngày 3/12: Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại

Thời tiết ngày 3/12: Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 3/12 đến ngày 4/12, khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.
Quyết định chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội

Quyết định chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về việc chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội.
Tự học tốt sẽ dẫn đến thành công

Tự học tốt sẽ dẫn đến thành công

Đó là bí quyết học tập để chinh phục những tấm HCV Olympic Tin học quốc tế và khu vực của chàng trai Trần Xuân Bách - học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.
Chàng trai 30 tuổi đạt danh hiệu Thủ khoa nhờ ý chí kiên định

Chàng trai 30 tuổi đạt danh hiệu Thủ khoa nhờ ý chí kiên định

Tốt nghiệp ĐH ở tuổi 30 nhưng Thủ khoa Khuất Quang Hòa - Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho rằng việc học chưa bao giờ là muộn, bản thân thà bước chậm còn hơn lùi bước.
Phiên bản di động