Thứ năm 09/12/2021 02:23
Giải đáp pháp luật

Hồ sơ, thủ tục nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 68

Theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 (sửa đổi bởi Nghị quyết 126/NQ-CP) được hướng dẫn bởi Quyết định 23/2021/QĐ-TTg (sửa đổi bởi Quyết định 33/2021/QĐ-TTg), hồ sơ, thủ tục đối với NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương.
Hồ sơ, thủ tục nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 68
Ảnh minh họa

Hỏi: Tôi phải nghỉ việc không lương vì dịch bệnh Covid-19. Xin quý báo cho biết, hồ sơ, thủ tục nhận hỗ trợ đối với người lao động gặp khó khăn do Covid-19 được quy định như thế nào?

(Phạm Anh Thư, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Về câu hỏi của bạn, xin trả lời như sau:

Theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 (sửa đổi bởi Nghị quyết 126/NQ-CP) được hướng dẫn bởi Quyết định 23/2021/QĐ-TTg (sửa đổi bởi Quyết định 33/2021/QĐ-TTg), hồ sơ, thủ tục đối với NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương:

Đối tượng, điều kiện hỗ trợ

NLĐ làm việc theo HĐLĐ phải tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương do thuộc một trong các trường hợp sau: phải điều trị Covid-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa, không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19; do người sử dụng lao động bị tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc một phần theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị 16 hoặc áp dụng các biện pháp không hoạt động/ngừng hoạt động/hoạt động hạn chế/hoạt động có điều kiện/hoạt động hạn chế, có điều kiện theo quy định tại Nghị quyết 128 hoặc bố trí lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

- Tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của HĐLĐ, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-12-2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1-5-2021 đến ngày 31-12-2021.

- Đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương hoặc tại tháng liền kề trước thời điểm NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

(1) Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương. Trường hợp do dịch bệnh hoặc nguyên nhân bất khả kháng không thể thỏa thuận bằng văn bản, người sử dụng lao động và NLĐ có thể thỏa thuận bằng các hình thức khác (qua điện thoại, tin nhắn, thư điện tử,...), sau khi có sự thống nhất thỏa thuận về việc tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương giữa hai bên thì người sử dụng lao động ghi rõ cách thức thỏa thuận vào cột “Ghi chú” tại Mẫu số 05 và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung thỏa thuận.

(2) Danh sách NLĐ có xác nhận của cơ quan BHXH theo Mẫu số 05.

(3) Trường hợp thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 14 Quyết định 23 thì bổ sung thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh NLĐ đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền.

Trình tự, thủ tục thực hiện

- Người sử dụng lao động lập danh sách, chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về danh sách NLĐ theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Quyết định 23 và đề nghị cơ quan BHXH xác nhận NLĐ đang tham gia BHXH. Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan BHXH xác nhận việc tham gia BHXH của NLĐ.

- Người sử dụng lao động gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 15 Quyết định 23 đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31-1-2022.

- Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, UBND cấp huyện thẩm định, trình UBND cấp tỉnh.

- Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, UBND cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bảo An

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phiên bản di động