Thứ năm 23/09/2021 19:04

Đăng ký phương tiện đường sắt trên cổng dịch vụ công từ tháng 10 tới

Chủ sở hữu có thể đăng ký phương tiện đường sắt trên cổng dịch vụ công bắt đầu từ ngày 1-10 tới.

Đây là Thông tư 13 vừa được Bộ Giao thông vận tải ban hành trong đó có quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt.

Thông tư này được ban hành nhằm bổ sung các quy định phù hợp với hình thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường mạng.

Đồng thời, việc này cũng để thực hiện mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải.

Ảnh minh họa

Về trình tự, thời gian thực hiện thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi, xóa giấy chứng nhận đăng ký được quy định tại Điều 8, Thông tư 13 quy định các hình thức nộp hồ sơ: trực tiếp, qua môi trường mạng, qua hệ thống bưu chính hoặc các hình thức phù hợp khác.

Trường hợp hồ sơ nộp qua môi trường mạng tại Cổng dịch vụ công của Bộ Giao thông vận tải ở địa chỉ website https://dichvucong.mt.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia về đăng ký: Chủ sở hữu phương tiện tiếp nhận thông tin về tiến trình xử lý hồ sơ đã gửi Cục Đường sắt Việt Nam qua: email, tin nhắn điện thoại, tài khoản của chủ sở hữu phương tiện trên Cổng dịch vụ công của Bộ Giao thông vận tải hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

Sau đó, Cục Đường sắt Việt Nam kiểm tra hồ sơ kê khai của chủ sở hữu phương tiện trên môi trường mạng.

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ qua môi trường mạng, Cục Đường sắt Việt Nam hướng dẫn chủ sở hữu phương tiện bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Đối với trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký trong trường hợp bị mất, Thông tư 13 quy định thời gian xem xét giải quyết cấp lại là 30 ngày kể từ ngày Cục Đường sắt Việt Nam tiếp nhận đơn xin cấp lại và chủ sở hữu phương tiện đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Trường hợp không cấp lại, Cục Đường sắt Việt Nam có văn bản trả lời cho chủ sở hữu phương tiện và nêu rõ lý do.

LS

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phiên bản di động