Thứ tư 08/02/2023 23:35
Tăng mức thù lao cho hòa giải viên thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở

Tăng mức thù lao cho hòa giải viên thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của Nhân dân với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Theo đó, dự thảo đề xuất tăng mức chi thù lao cho hòa giải viên thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.
Hỗ trợ điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Hỗ trợ điện thoại thông minh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2022 quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025.
Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2022

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2022

Cán bộ không được thành lập doanh nghiệp sau khi thôi giữ chức vụ; 3 nhóm lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước quy định; sửa đổi điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật của cơ sở đào tạo lái xe... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2022.
Bộ Công an hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử

Bộ Công an hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2022, trong đó quy định thông tin về tài khoản định danh điện tử được lưu trữ vĩnh viễn trong hệ thống định danh và xác thực điện tử.
Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Nghị định số 83/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.
Mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024

Mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 19/2022/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 quy định về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024.
Hướng dẫn sử dụng kinh phí bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Hướng dẫn sử dụng kinh phí bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 61/2022/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Người cai nghiện ma túy được hỗ trợ học văn hóa, học nghề

Người cai nghiện ma túy được hỗ trợ học văn hóa, học nghề

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 62/2022/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.
Trợ giúp viên pháp lý được tăng lương từ ngày 20/10

Trợ giúp viên pháp lý được tăng lương từ ngày 20/10

Thông tư 05/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp ban hành đã có những quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý. Cũng theo Thông tư 05, viên chức trợ giúp viên pháp lý đã được bổ sung chức danh hạng I với hệ số lương từ 6.20 đến 8.00.
Hướng dẫn thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính

Hướng dẫn thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của Nhân dân với dự thảo Thông tư quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà nước đảm bảo hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính.
Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2022

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2022

Tăng giá đăng kiểm ô tô, những dữ liệu trên không gian mạng phải lưu trữ tại Việt Nam, miễn phí cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử… là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 10/2022
Giảm tiền thuê đất với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Giảm tiền thuê đất với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 22/9/2022 của Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Số tiền bảo hiểm tai nạn do xe cơ giới gây ra tối thiểu là 150 triệu đồng/người

Số tiền bảo hiểm tai nạn do xe cơ giới gây ra tối thiểu là 150 triệu đồng/người

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
4 trường hợp được miễn lệ phí đăng ký cư trú

4 trường hợp được miễn lệ phí đăng ký cư trú

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú.
Khẩn trương có đề xuất miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở

Khẩn trương có đề xuất miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 121/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2022.
Các nước phải có biện pháp hữu hiệu để phòng chống tra tấn

Các nước phải có biện pháp hữu hiệu để phòng chống tra tấn

Công ước cống tra tấn đòi hỏi các nước phải có biện pháp hữu hiệu để phòng chống tra tấn trong nước mình, và nghiêm cấm các nước trả lại người về đất nước của họ nếu có lý do để tin rằng (ở đó) họ sẽ bị tra tấn.
Miễn phí cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử

Miễn phí cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử

Chủ thể danh tính điện tử là cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam không phải thanh toán chi phí đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử và chi phí sử dụng tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập.
Triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động

Triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1026/QĐ-TTg ngày 31/8/2022 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động.
Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2022

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2022

Cấm dùng xe Limousine được cải tạo từ xe 16 chỗ để chở khách; Giảm 50% phí khai thác thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Ghi âm, ghi hình trái phép tại phiên tòa bị phạt đến 15 triệu đồng… là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2022.
Danh mục các chất ma túy và tiền chất

Danh mục các chất ma túy và tiền chất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 57/2022/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.
Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Sửa đổi, bổ sung các quy định về chính sách đối với người cao tuổi

Sửa đổi, bổ sung các quy định về chính sách đối với người cao tuổi

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 248/TB-VPCP ngày 17/8/2022 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.
Hướng dẫn quy trình công nhận, thực hiện chế độ ưu đãi người có công

Hướng dẫn quy trình công nhận, thực hiện chế độ ưu đãi người có công

Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 55/2022/TT-BQP hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng.
|< < 1 2 3 4 5 >
Phiên bản di động