Chuyển biến mạnh mẽ ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân

Bài 1: Phố phường bình yên nhờ làm tốt công tác tuyên truyền PBGDPL

Chủ tịch UBND phường Đức Thắng Cấn Văn Duẩn khẳng định, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn phường rất quan trọng, là cơ sở để pháp luật đi vào cuộc sống...
Nhận thức pháp luật của cán bộ và Nhân dân phường Đức Thắng ngày càng được nâng cao.(ảnh: Văn Biên)
Nhận thức pháp luật của cán bộ và Nhân dân phường Đức Thắng ngày càng được nâng cao. (ảnh: Văn Biên)

Theo báo cáo của UBND phường Đức Thắng, năm 2022, UBND phường tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Các Bộ luật, Luật mới được Quốc hội thông qua đặc biệt chú trọng các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân trên địa bàn…

Để triển khai thực hiện, ngay từ đầu năm 2022, UBND phường Đức Thắng đã ban hành một số Kế hoạch như: Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND phường Đức Thắng về công tác tư pháp năm 2021; Kế hoạch số 133KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND phường Đức Thắng về PBGDPL, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 26/01/2022 về công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 855/KH-UBND ngày 03/4/2022 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phụ nữ giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn phường Đức Thắng; Kế hoạch số 959/KH-UBND ngày 26/4/2022 vè tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” trên địa bàn phường Đức Thắng.

Bà Nguyễn Thị Anh Vân, công chức Tư pháp phường Đức Thắng cho biết, UBND phường Đức Thắng xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên của các tổ chức, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân; cán bộ, chiến sỹ công an phường, thanh thiếu niên, học sinh… trong đó chú trọng phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật.

Theo đó, UBND phường đã tập trung phổ biến các văn bản pháp luật mới liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân và doanh nghiệp được Quốc hội thông qua và có hiệu lực năm 2022; các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành các văn bản pháp luật, các văn bản quy phạm dưới luật của Trung ương và TP Hà Nội; Các quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, phổ biến thực tiễn chấp hành pháp luật, chính sách mới thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội…

Tập trung tuyên truyền phổ biến, giới thiệu các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp, các văn bản pháp luật về vấn đề tạo môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tư vấn, định hướng hỗ trợ khởi nghiệp.

Phổ biến, giới thiệu các văn bản pháp luật góp phần thực hiện chủ đề công tác của TP Hà Nội năm 2022 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; Phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, kỷ cương hành chính, chuyển đổi số cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến;

Xây dựng Chính quyền điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp, thí điểm mô hình chính quyền đô thị của TP, chính quyền số, sửa đổi Luật Thủ đô, dịch vụ công trực tuyến, trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng và đô thị, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, an toàn trật tự an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn hoá, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em...;

Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan thuộc TP, ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội, văn hóa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt trong đại dịch, các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tăng cường ứng dụng CNTT nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn phường.

Ông Cấn Văn Duẩn, Chủ tịch UBND phường Đức Thắng khẳng định, công tác tuyên truyền, PBGDPL giữ vị trí, vai trò hết sức quan trọng để đưa pháp luật vào thực tiễn đời sống xã hội, đây là khâu đầu tiên trong hoạt động thực thi pháp luật, là cầu nối giữa hoạt động xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật để đưa các chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân.

Theo ông Cấn Văn Duẩn, mục đích của nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL là nhằm xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật làm cho nhân dân, cán bộ, công chức có thói quen, động cơ tích cực trong việc thực hiện pháp luật, việc chấp hành, tuân thủ pháp luật của Nhân dân.

Chủ tịch UBND phường Đức Thắng Cấn Văn Duẩn cho biết, kết quả của công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn phường thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực. “Theo đó, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, đơn thư, khiếu kiện;

Nhân dân sống đoàn kết, tương thân tương ái, đùm bọc, giúp đỡ nhau, hạn chế các mâu thuẫn, xích mích giữa hàng xóm, láng giềng, gia đình, anh em; cuộc sống, kinh tế, trình độ hiểu biết pháp luật của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn phường ngày càng được nâng lên”, ông Cấn Văn Duẩn nhấn mạnh.

Khánh Phong

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.