Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội, giai đoạn 2021-2030:

Tập trung theo hướng hiện đại, đồng bộ hạ tầng

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội, giai đoạn 2021-2030.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu kết luận hội nghị
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu kết luận hội nghị

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên; Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn…

Tại hội nghị, các đại biểu đã đề nghị dự thảo cần chỉ rõ thực trạng và cơ cấu, chất lượng của nhà ở trên địa bàn TP; những thành tựu và các mặt hạn chế trong đầu tư xây dựng và trong quản lý nhà ở.

Phát biểu tại hội nghị, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, cần nêu cụ thể về dự báo dân số, nhà ở với định lượng cứng (năm 2025 là 9,1 triệu người và năm 2030 là 9,8 triệu người), từ đó căn cứ định hướng sàn nhà ở bình quân để tính nhu cầu tổng thể phát triển nhà ở TP. Cần phân tích khoa học hơn để định hướng cụ thể cho từng loại hình nhà ở và xem xét chính sách đặc thù là nhà ở cho cán bộ, viên chức của cả Trung ương và TP, nhà ở cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong chương trình phát triển nhà ở. Cần bổ sung chính sách nhà ở với người có công và hộ thu nhập thấp. Đồng thời, xác định mục tiêu xây dựng các khu nhà ở xã hội tập trung theo hướng hiện đại, đồng bộ hạ tầng để tránh hiện tượng không thu hút người ở, chuyển nhượng tùy tiện và phải điều chỉnh như thực tế diễn ra vừa qua.

Về nhà ở tái định cư, cần bổ sung cơ chế tạo thuận lợi và thu nhập cho đối tượng giãn dân trong nội đô lịch sử, đang là điểm nghẽn trong quản lý dân cư. Về nhà ở của các hộ gia đình và cá nhân, cần bổ sung thêm giải pháp tạo cơ chế chính sách để bảo tồn, phát huy giá trị nhà ở có giá trị di dân trong khu vực đô thị. Chỉ rõ thực trạng và cơ cấu, chất lượng của nhà ở trên địa bàn TP; chỉ rõ những thành tựu và các mặt hạn chế trong đầu tư xây dựng và trong quản lý nhà ở.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị và khẳng định, UBND TP sẽ hoàn chỉnh các nội dung và hoàn thiện dự thảo chương trình.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương đề nghị Sở Xây dựng, các cơ quan chuyên môn làm rõ, bổ sung các thông tin cần thiết trong quá trình xây dựng dự thảo chương trình để đề xuất phân khúc nhà ở cho các đối tượng hợp lý. Đồng thời, cần cập nhật nội dụng cụ thể các kế hoạch, đề án đã ban hành trong lĩnh vực này…

Về những kiến nghị, đề xuất, đồng chí cho rằng phải tuân thủ Luật Thủ đô, Quy hoạch Dân số, Quy hoạch đất đai và những vấn đề liên quan đến quản lý kiến trúc đô thị để tạo quy chuẩn về không gian môi trường, điều kiện sống, hạ tầng kỹ thuật và điểm nhấn đô thị…

Mục tiêu phải góp phần bình ổn thị trường bất động sản, người dân phải có điều kiện sống trong môi trường khá hơn và mục tiêu phải rõ ràng. Mỗi Sở, ngành cần có đề án mang tính then chốt để thực hiện chương trình nhà ở.

Hà Nội phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025
Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030
Xây dựng, điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030
Nhận diện những vướng mắc để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân

Quân Đào

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.