Giải đáp chính sách

Cơ chế trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 29/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2022/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hỏi: Tôi được biết, Chính phủ vừa có quy định mới cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Xin quý báo cho biết chi tiết quy định này?

(Phạm Hải Nam, quận Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời: Về câu hỏi của bạn, xin trả lời như sau:

Ngày 29/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2022/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, Điều 2 quy định về điều động, huy động người tham gia xét nghiệm, tiêm chủng, khám bệnh, chữa bệnh Covid-19:

1. Căn cứ điều động, huy động người tham gia xét nghiệm, tiêm chủng, khám bệnh, chữa bệnh Covid-19:

a) Đề nghị của Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các quận, huyện, TP trực thuộc tỉnh, TP trực thuộc Trung ương có nhu cầu hỗ trợ nhân lực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Đề nghị của Thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 và cơ sở y tế dự phòng có nhu cầu hỗ trợ nhân lực tham gia phòng, chống dịch Covid-19;

c) Điều động của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ sung nhân lực hỗ trợ đối với các địa phương, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở y tế dự phòng để tăng cường lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19;

d) Điều động của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc phạm vi quản lý bổ sung nhân lực hỗ trợ đối với các địa phương, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở y tế dự phòng để tăng cường lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

2. Thẩm quyền điều động, huy động người tham gia xét nghiệm, tiêm chủng, khám bệnh, chữa bệnh Covid-19 (sau đây gọi chung là điều động, huy động lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19):

a) Bộ trưởng Bộ Y tế điều động, huy động lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trong phạm vi toàn quốc, trừ lực lượng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý;

b) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an điều động, huy động lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trong phạm vi quản lý;

c) Chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương hoặc đơn vị được UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương ủy quyền điều động, huy động lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý;

d) Thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở thu dung, điều trị Covid-19, cơ sở y tế dự phòng, cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe điều động, huy động lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 thuộc phạm vi quản lý.

Về kinh phí chi thường xuyên của cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 công lập được nêu tại Điều 4:

1. Chi thường xuyên của cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 công lập (bao gồm cả tiền lương, tiền công, phụ cấp theo lương và các khoản đóng góp theo quy định của pháp luật) được bảo đảm từ nguồn ngân sách Nhà nước, quỹ bảo hiểm y tế, chi trả của người sử dụng dịch vụ và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật, trong đó ngân sách Nhà nước được thực hiện theo phân cấp như sau:

a) Ngân sách Trung ương bảo đảm đối với cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 do Trung ương thành lập, không bao gồm phần ngân sách địa phương đã hỗ trợ cho cơ sở thu dung, điều trị Covid-19;

b) Ngân sách địa phương bảo đảm đối với cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 do địa phương thành lập. Trường hợp ngân sách địa phương không bảo đảm được thì ngân sách Trung ương hỗ trợ...

Đ.P

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.