Hà Nội: Tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh đầu cấp năm học 2022-2023

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 950/UBND-KGVX đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, năm học 2022-2023.
Hà Nội: Tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh đầu cấp năm học 2022-2023
Hà Nội tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh đầu cấp năm học 2022-2023

UBND TP giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường trực thuộc, các Trung tâm giáo dục thường xuyên giáo dục nghề nghiệp tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 theo đúng quy định pháp luật và Thành phố. Hướng dẫn phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, năm học 2022 – 2023 trên địa bàn; trình UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt theo quy định.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có Tờ trình số 778/TTr-SGDĐT ngày 29-3-2022 về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023. Theo đó, công tác tuyển sinh tiếp tục được giữ ổn định như năm học trước với phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định, đồng thời, tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố.

Thời gian tuyển sinh trực tuyến được quy định như sau: trẻ 5 tuổi vào trường mầm non (từ ngày 4 đến hết ngày 6-7); lớp 1 (từ ngày 1 đến hết ngày 3-7); lớp 6 (từ ngày 7 đến hết ngày 9-7). Thời gian tuyển sinh trực tiếp cho cả mầm non, lớp 1 và lớp 6, từ ngày 13 đến hết ngày 18-7.

Đối với các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu (trường được UBND thành phố công nhận trường chất lượng cao; trường ngoài công lập) thực hiện theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực. Các trường báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo phương án tuyển sinh, trình UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt. Các quận, huyện, thị xã quy định bài kiểm tra, đánh giá năng lực (nếu có). Thời gian thực hiện kiểm tra, đánh giá năng lực do các trường chất lượng cao lựa chọn, báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo và trình UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt, hoàn thành chậm nhất ngày 12-7.

Các trường ngoài công lập được phép tuyển sinh ngay sau khi kết thúc năm học, từ ngày 28-5 đến hết ngày 12-7, cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào phần mềm sổ điểm điện tử chậm nhất ngày 23-7.

Tuyển sinh vào lớp 6 Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam theo phương thức kết hợp giữa xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực. Trường xây dựng phương án tuyển sinh vào lớp 6 trình Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phê duyệt.

Năm học 2022-2023, Hà Nội dự kiến tuyển khoảng 110.000 trẻ vào nhà trẻ, 415.000 trẻ vào mẫu giáo, trong đó, mẫu giáo 5 tuổi khoảng 1145.000 trẻ. Lớp 1, dự kiến toàn thành phố có khoảng 140.000 học sinh, giảm khoảng 20.000 học sinh so với năm học 2021-2022. Lớp 6 khoảng 151.000 học sinh, tăng khoảng 15.000 học sinh so với năm học 2021-2022.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2022-2023 được thực hiện với mục đích đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, nghiêm túc, phấn đấu huy động ít nhất 50% trẻ độ tuổi nhà trẻ, 100% trẻ em độ tuổi mẫu giáo đi học; ít nhất 75% trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi mầm non được học hòa nhập; 100% trẻ 6 tuổi đủ sức khỏe được vào lớp 1; 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học được vào học lớp 6 và 100% học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở có nhu cầu được tiếp tục đi học tại các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp, tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày...

T.Quang

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.