Khai mạc hội nghị thảo luận về 4 dự án Luật sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3

Hôm nay (28-3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách để thảo luận, góp ý kiến về 4 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV
Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sẽ thảo luận về 4 dự án Luật chuẩn bị trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3.
Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sẽ thảo luận về 4 dự án Luật chuẩn bị trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3.

Theo đó, qua xem xét, nghiên cứu kết quả tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội và ý kiến góp ý của nhân dân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cân nhắc và lựa chọn 4 dự án Luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) để thảo luận tại hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần này.

Đây là những dự án luật nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận và đại biểu Quốc hội, có nhiều quy định mới, đối tượng chịu ảnh hưởng rộng, một số nội dung còn có ý kiến khác nhau, cần được tiếp tục cân nhắc, vì vậy rất cần sự đóng góp ý kiến của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.

Theo kế hoạch, hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày là 28 và 29-3.

Hội nghị sẽ được tổ chức theo phương thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, với điểm cầu chính tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

C.Kỳ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.