Một số nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022

Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Văn bản số 797/BTTTT-THH hướng dẫn một số nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022, nhằm thúc đẩy, hỗ trợ và hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện chuyển đổi số có những bước đột phá trong năm nay.
Một số nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022
Một số nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022

Theo đó, Bộ đưa ra 6 định hướng xuyên suốt về chuyển đổi số năm 2022 là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số thông qua phổ cập sử dụng các nền tảng số Việt Nam, giúp người dân, doanh nghiệp thụ hưởng trực tiếp sự tiện lợi cũng như lợi ích của chuyển đổi số.

Cụ thể là: Phổ cập sử dụng sàn thương mại điện tử cho người dân và các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể; phổ cập sử dụng nền tảng dạy học trực tuyến, phổ cập sử dụng nền tảng số hỗ trợ tư vấn sức khỏe cá nhân, phổ cập sử dụng nền tảng số khác phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân như liên lạc, giải trí, du lịch...; phổ cập sử dụng dịch vụ công trực tuyến; phổ cập sử dụng nền tảng số phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cùng với đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo 22 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng vừa mang tính trung hạn, vừa mang tính ưu tiên triển khai trong năm 2022 để thực hiện các định hướng nêu trên.

Trong đó, các bộ, ngành, địa phương cần ban hành Nghị quyết của cấp ủy Đảng về chuyển đổi số theo hướng dẫn của Ban Cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông; xây dựng và ban hành kế hoạch tổng thể giai đoạn 5 năm và kế hoạch hành động hằng năm về chuyển đổi số; ban hành Kiến trúc chính phủ điện tử phiên bản 2.0 phù hợp với Khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 đã được ban hành. Tăng cường quản lý đầu tư, bảo đảm hiệu quả khi ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ số, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước...

Bộ Thông tin và Truyền thông lưu ý các cơ quan nhà nước nêu trên tổ chức phổ biến, quán triệt về hai nguyên tắc bảo đảm an toàn, an ninh mạng, cụ thể là hệ thống chưa kết luận bảo đảm an toàn, an ninh mạng chưa đưa vào sử dụng; hệ thống thử nghiệm, có dữ liệu thật thì phải tuân thủ đầy đủ quy định như hệ thống chính thức.

Phổ cập sàn thương mại điện tử cho hộ người dân, các hộ sản xuất, hộ kinh doanh cá thể là một trong những định hướng được Bộ Thông tin và Truyền thông đề ra trong năm 2022.

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.