Nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Công tác quản lý Nhà nước về xử lý vi phạm hành chính những năm qua luôn được TP Hà Nội quan tâm và đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giữ vững trật tự, an toàn xã hội.
Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn xử lý vi phạm hành chính năm 2021
Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn xử lý vi phạm hành chính năm 2021

Chú trọng công tác kiểm tra liên ngành và bồi dưỡng nghiệp vụ

Theo báo cáo công tác tư pháp, công tác quản lý Nhà nước về xử lý vi phạm hành chính năm 2021, UBND TP đã ban hành 02 kế hoạch và 01 quyết định và tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực trật tự xây dựng đối với một số đơn vị;

Tổ chức 03 hội nghị tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính cho người có thẩm quyền xử phạt, cán bộ tham mưu thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn; Tổ chức quán triệt, tuyên tuyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử để phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid- 19.

UBND TP đã chỉ đạo Sở Tư pháp nghiên cứu, hướng dẫn các Sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã xử lý hành vi vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch bệnh covid-19; tổ chức góp ý các văn bản QPPL liên quan pháp luật về vi phạm hành chính.

Về công tác theo dõi thi hành pháp luật, UBND TP Hà Nội đã ban hành các Kế hoạch của năm và kế hoạch trọng tâm về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn TP. UBND TP đã tổ chức Đoàn khảo sát tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm và thi hành pháp luật lĩnh vực thu hồi đất tại một số Sở, ngành và UBND cấp huyện.

Qua đó, đã tổng hợp kết quả khảo sát báo cáo TP và đề xuất, kiến nghị đối với các cơ quan Trung ương, TP về hoàn thiện chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm và thu hồi đất. UBND TP chỉ đạo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022”.

Về việc thực hiện nhiệm vụ về cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1): UBND TP ban hành văn bản triển khai nhiệm vụ nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số B1 năm 2021 trên địa bàn TP theo yêu cầu của Bộ Tư pháp và xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số năm 2021; triển khai thực hiện Chỉ thị 14/CT-UBND về việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 gửi Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan.

Nâng cao chất lượng công tác thi hành pháp luật về XLVPHC

Năm 2021, dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng dưới sự chỉ đạo của UBND TP, Sở Tư pháp, công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn tồn tại nhưng khó khăn hạn chế.

Theo đó, việc tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật hiện nay chưa được luật hóa, nội dung tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật còn nằm ở các văn bản thuộc các lĩnh vực khác nhau nên triển khai ở một số ngành, lĩnh vực, địa phương chưa đồng bộ.

Nghị định 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được ban hành từ ngày 12/02/2020. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể, do vậy gây khó khăn trong thực tiễn thi hành đặc biệt là áp dụng hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức vi phạm.

Đội ngũ công chức làm công tác theo dõi thi hành pháp luật, công tác quản lý Nhà nước về xử lý vi phạm hành chính còn kiêm nhiệm, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Kinh phí, cơ sở vật chất còn hạn hẹp nên một số lĩnh vực còn khó khăn trong triển khai thực hiện.

Để công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật đạt kết quả tốt hơn nữa, trong thời gian tới, Hà Nội tập trung triển khai hiệu quả các kế hoạch về theo dõi tình hình thi hành pháp luật của TP, kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm theo yêu cầu của Thủ tướng chính phủ. Tiếp tục triển khai có hiệu quả “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” theo Quyết định số 3967/QĐ-UBND và Quyết định 4451/QĐ-UBND của UBND Thành phố.

Chỉ đạo, triển khai đầy đủ các nội dung quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính. Nâng cao chất lượng kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo chuyên đề nhất là những lĩnh vực phức tạp, kịp thời phát hiện sai sót, hướng dẫn khắc phục đề phòng phát sinh yêu cầu bồi thường Nhà nước.

Đồng thời, tập trung triển khai có hiệu quả Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính (có hiệu lực từ 01-01-2022) và các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành khi được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới… Tăng cường công tác tập huấn về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

Bạch Dương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.