Hà Nội đổi mới về nội dung, linh hoạt trong thực hiện kiểm tra, giám sát

Sáng 11-1, tham luận tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 do Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức , Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, năm 2021, các cuộc kiểm tra, giám sát của các cấp ủy tại Hà Nội có nhiều đổi mới về nội dung, linh hoạt trong phương thức, quy trình thực hiện…
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trình bày tham luận tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trình bày tham luận tại hội nghị.

Theo đó, bày tỏ sự nhất trí cao với báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2021 của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn từ tác động của đại dịch Covid-19, song với tinh thần chủ động, linh hoạt, đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp tổ chức thực hiện, Thành ủy Hà Nội đã tập trung lãnh đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ TP.

Theo đó, kinh tế Thủ đô thể hiện rõ xu hướng phục hồi và tăng trưởng. Thu ngân sách đạt 112,3% dự toán T.Ư giao, GRDP tăng 2,92%; các ngành kinh tế đều tăng trưởng dương (Nông nghiệp tăng 3,46%; Công nghiệp - Xây dựng tăng 3,85%; dịch vụ tăng 2,71%; thuế sản phẩm tăng 2,19%). Lạm phát được kiểm soát ở mức 1,77% (thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây). An sinh xã hội được đảm bảo; các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các nội dung thường xuyên, trọng tâm của công tác xây dựng Đảng đạt kết quả toàn diện, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ TP.

Đối với kết quả kiểm tra, giám sát, kỷ luật năm 2021 của cấp ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy đảng thực hiện và hoàn thành vượt kế hoạch công tác (đã kiểm tra đối với 1.966 tổ chức đảng, 397 đảng viên và giám sát 459 tổ chức đảng, 1.239 đảng viên). Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thực hiện 2 cuộc kiểm tra và 1 cuộc giám sát. Các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy có nhiều đổi mới về nội dung, linh hoạt trong phương thức, quy trình thực hiện; việc đánh giá, kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bài bản và chất lượng hơn, đúng quy định.

Ngoài ra, Hà Nội thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ do Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã chủ động phối hợp, cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra T.Ư kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng UBND TP. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội và ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện toàn diện 6 nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra theo quy định, trong đó chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (đã kiểm tra được 103 tổ chức đảng và 245 đảng viên). Các cuộc kiểm tra khi kết luận đều đảm bảo khách quan, công tâm, chính xác, minh bạch, kịp thời. Đối với tổ chức đảng và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp, khi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật đều được tiến hành quy trình thi hành kỷ luật nghiêm minh (năm 2021, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng và 1.058 đảng viên).

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành uỷ Hà Nội.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thành uỷ Hà Nội.

Bên cạnh đó, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tập trung xử lý, thẩm tra, xác minh, đề xuất đơn do Ủy ban bầu cử TP chuyển đến đảm bảo nhanh chóng, chính xác, kịp thời, góp phần vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, TP đã bầu đủ 29/29 đại biểu Quốc hội, 95/95 đại biểu HĐND TP, 1.052 đại biểu HĐND huyện, quận, thị xã và bầu 10.593 đại biểu HĐND xã, thị trấn, đảm bảo đúng cư cấu, thành phần theo quy định của Luật bầu cử và xử lý nghiêm 2 đơn vị vi phạm Luật bầu cử.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Thành ủy Hà Nội tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Triển khai thực hiện và hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 đảm bảo chất lượng, hiệu quả; chú trọng kiểm tra, giám sát các nội dung như việc thực hiện quy chế làm việc; nguyên tắc tập trung dân chủ.

Bên cạnh đó, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ TP. Trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề, coi trọng giám sát chuyên đề để phát hiện những tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm hoặc có khuyết điểm để kịp thời ngăn chặn, cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa. Chủ động phối hợp với các cơ quan khối nội chính trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, không “chờ ” kết luận của các cơ quan thanh tra, điều tra theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cũng nêu kiến nghị Trung ương nghiên cứu có thể cho phép áp dụng chung mỗi phòng nghiệp vụ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra cấp tỉnh, TP trực thuộc Trung ương được bố trí không quá 2 phó trưởng phòng và trên nguyên tắc không làm tăng biên chế cơ quan được giao.

Trần Long

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.