Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và tuyên truyền phổ biến pháp luật về nuôi con nuôi

Để tăng cường hiệu quả của công tác nuôi con nuôi, Cục Con nuôi đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực nuôi con nuôi. Năm 2021, nhiệm vụ công tác của Cục đã được triển khai thực hiện, đảm bảo vê chất lượng và tiến độ với tỉ lệ hoàn thành đạt 100%, đây là kết quả đáng ghi nhận của Cục trong bối cảnh khó khăn về mọi mặt do dịch bệnh Covid-19.
Lễ giao nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi cho 91 gia đình các nước Châu Âu năm 2021
Lễ giao nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi cho 91 gia đình các nước Châu Âu năm 2021

Giải quyết gần 2.000 trường hợp đăng ký nuôi con nuôi trong và ngoài nước

Trong bối cảnh đại dịch, Cục Con nuôi đã tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay 1993 theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các Bộ, ngành và các cơ quan có liên quan trong công tác giải quyết việc nuôi con nuôi tại 63 tỉnh/TP trên cả nước.

Sau hơn 10 năm Luật Nuôi con nuôi có hiệu lực thi hành, Cục Con nuôi xác định việc tổng kết thi hành Luật là cần thiết, giúp cơ quan có thẩm quyền có đánh giá toàn diện về công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trên toàn quốc. Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về nuôi con nuôi và Công ước La Hay với mục tiêu tất cả vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Trong năm 2021, Cục đã tích cực tham gia góp ý xây dựng các văn bản, đề án, báo cáo thực hiện pháp luật theo đề nghị của các đơn vị trong và ngoài Bộ. Cùng với việc tập trung nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện thể chế, Cục cũng chú trọng vào việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nuôi con nuôi.

Công tác giải quyết hồ sơ nuôi con nuôi trong nước và nước ngoài được giải quyết kịp thời, bảo đảm đúng thời hạn quy định và chất lượng thẩm định. Đặc biệt, năm 2021, mặc dù dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở Việt Nam và các nước có quan hệ hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực nuôi con nuôi nhưng Cục Con nuôi cùng các Sở Tư pháp địa phương đã tích cực, chủ động trong việc giải quyết cho các trẻ em được nuôi dưỡng ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi nước ngoài.

Năm 2021, trên toàn quốc giải quyết được 1.801 trường hợp đăng ký nuôi con nuôi trong nước. Về nuôi con nuôi nước ngoài, tính đến ngày 30-10-2021, Cục đã giải quyết cho 160 trẻ em làm con nuôi nước ngoài, trong đó 127 trường hợp trẻ em từ cơ sở nuôi dưỡng và 33 trường hợp trẻ em từ gia đình (trẻ em thuộc diện con riêng, cháu ruột của người nhận con nuôi). Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ con nuôi nước ngoài tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. So với cùng kỳ năm trước, số lượng hồ sơ được giải quyết trong năm 2021 giảm 86 trường hợp.

Về công tác quản lý các tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam, năm 2021, Cục đã hướng dẫn Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam về giải quyết việc nuôi con nuôi và những yêu cầu đối với Văn phòng Con nuôi nước ngoài, cha mẹ nuôi nước ngoài trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, Cục đã trình Lãnh đạo Bộ ký gia hạn giấy phép hoạt động nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam cho một số tổ chức của Canada, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ.

Nâng cao nhận thức, phổ biến pháp luật về nuôi con nuôi

Năm 2021, công tác ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh thực hiện và thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực: duy trì trang thông tin (cả tiếng Việt và tiếng Anh), cập nhật, bổ sung để hoàn thiện việc xây dựng phần mềm, ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, nâng cấp, triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi...

Cục đã phối hợp với Văn phòng Bộ và Cục Công nghệ thông tin để để đưa các TTHC lên cổng dịch vụ công quốc gia, đồng thời, tiếp tục duy trì việc cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi của Bộ Tư pháp tại cổng dịch vụ công của Bộ với mục đích tạo sự minh bạch, giúp người dân, tổ chức có nhu cầu thực hiện các thủ tục trong lĩnh vực nuôi con nuôi được giao dịch với các cơ quan Nhà nước thuận tiện, dễ dàng hơn.

Tại Hội nghị triển khai công tác nuôi con nuôi năm 2022 vừa được Bộ Tư pháp tổ chức, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Cục Con nuôi đã đạt được trong năm 2021. Trong đó, nổi bật là việc Cục đã thực hiện tốt vai trò cơ quan trung ương chịu trách nhiệm chính tổ chức 2 đợt cho các cha mẹ nuôi từ các nước châu Âu vào Việt Nam nhận bàn giao trẻ em trong bối cảnh đại dịch Covid-19, đã gây tiếng vang lớn trong quan hệ đối ngoại và góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của Bộ Tư pháp và công tác nuôi con nuôi của Việt Nam.

Năm 2022, Thứ trưởng đề nghị Cục Con nuôi tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật nuôi con nuôi và Công ước La hay về Bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế sau khi được Chính phủ phê duyệt;

Tập trung nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về nuôi con nuôi ở cả Trung ương và địa phương đối với cả con nuôi trong nước và con nuôi quốc tế cùng với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới.

Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, tuyên truyền phổ biến pháp luật về nuôi con nuôi. Đặc biệt là hướng tới người dân để người dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đăng ký nuôi con nuôi tại cơ quan có thẩm quyền nhằm làm phát sinh mối quan hệ pháp lý giữa cha mẹ và con, bảo đảm quyền và lợi ích cho trẻ em được nhận làm con nuôi.

Bạch Dương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.