Hà Nội xây dựng lộ trình ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ để tái cơ cấu ngành thủy sản

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 291/KH-UBND về ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.
Hà Nội xây dựng lộ trình ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ để tái cơ cấu ngành thủy sản
Hà Nội xây dựng lộ trình ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ để tái cơ cấu ngành thủy sản

Kế hoạch xác định mục tiêu đó là tạo được kênh thông tin kết nối huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để phát triển thị trường khoa học công nghệ, thực hiện chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để tăng năng suất, hiệu quả sản xuất, kinh doanh ngành thủy sản. Hằng năm tổ chức 2-3 diễn đàn, hội thảo để phổ biến, giới thiệu các kết quả nghiên cứu mới, các tiết bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất giống, nuôi trồng thủy sản. Mỗi năm tổ chức 8-10 lớp tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật, kỹ năng để ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nuôi trồng thủy sản với các đối tượng thủy sản chủ lực, đặc sản của thành phố.

Cùng với đó, rà soát, ứng dụng khoa học công nghệ phát triển nuôi trồng thủy sản tại các vùng nuôi có sử dụng nước sạch của các sông (sông Đà, sông Tích, sông Hồng...), tạo sản phẩm thủy sản “sạch” cho người tiêu dùng Thủ đô. Thực hiện công tác điều tra, đánh giá về công nghệ nuôi một số đối tượng thủy sản chủ lực và các đối tượng có giá trị kinh tế cao trên địa bàn thành phố. Ứng dụng, đánh giá từ 2 tiến bộ kỹ thuật trở lên áp dụng vào sản xuất, các cơ sở sản xuất thủy sản được ứng dụng tiến bộ kỹ thuật hiệu quả kinh tế tăng hơn 25% so với mô hình sản xuất truyền thống.

Đồng thời, tập trung hỗ trợ các cơ sở sản xuất giống, các cơ sở nuôi thương phẩm các trang thiết bị công nghệ mới, hiện đại để xử lý, kiểm soát chất lượng nước trong quá trình sản xuất; hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ xử lý môi trường, dịch bệnh thủy sản trong sản xuất; hỗ trợ phát triển công nghệ nuôi thâm canh. Xây dựng hệ thống thông tin khoa học công nghệ thủy sản đầy đủ, đáp ứng nhu cầu quản lý, cập nhật, trao đổi thông tin trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thủy sản, phát triển thị trường khoa học công nghệ.

Ngoài ra, kế hoạch còn đề ra 4 nhiệm vụ chủ yếu, 4 giải pháp và giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan thực hiện nội dung trên. Trong đó, Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và hướng dẫn các địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện bảo đảm khả thi, không trùng lắp, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Tại cơ sở, UBND các quận, huyện, thị xã hằng năm rà soát, lập dự toán và bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách quận, huyện, thị xã để thực hiện kế hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, đồng thời gửi Sở NN&PTNT phối hợp Sở Tài chính rà soát, tổng hợp tham mưu, báo cáo UBND thành phố theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Đối với các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện kế hoạch, có trách nhiệm bảo đảm kinh phí đối ứng để xây dựng các mô hình và thực hiện các nội dung được hỗ trợ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; phối hợp Sở NN&PTNT và đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện kế hoạch bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.