Tăng cường công tác bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em

Hội LHPN các cấp có vai trò quan trọng trong tham gia giải quyết các vụ việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền PBGDPL kiến thức bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình…
Tăng cường công tác bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em
Hội LHPN huyện Đông Anh đã ra mắt Tổ tư vấn tham gia giải quyết vụ việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em.

Vừa qua, Hội LHPN huyện Đông Anh đã ra mắt Tổ tư vấn tham gia giải quyết vụ việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em. Tổ tư vấn giải quyết vụ việc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em được thành lập theo quyết định của UBND huyện với 10 thành viên.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh - Chủ tịch Hội LHPN huyện là Tổ trưởng Tổ tư vấn. Các thành viên trong tổ tư vấn thuộc Hội LHPN huyện và các phòng: Tư pháp, Lao động Thương binh - Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, Công an huyện.

Tổ tư vấn có chức năng tư vấn giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, trẻ em.

Trực tiếp tư vấn về pháp luật, tâm lý, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em trên địa bàn huyện. Thay mặt tổ tư vấn tham gia giải quyết vụ việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em.

Đồng chí Đỗ Thị Vân – Phó chánh TAND huyện Đông Anh - Tổ phó Tổ tư vấn tham gia giải quyết vụ việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em hứa trong thời gian tới sẽ phát huy hiệu quả, vai trò sự tham gia của các đơn vị bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em trên địa bàn.

Hội LHPN Huyện phối hợp với phòng Tư pháp huyện đã tổ chức tư vấn pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình và phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em.

Thực hiện theo quyết định số 4785 ngày 5-10-2021 của UBND huyện Quốc Oai, Hội LHPN huyện Quốc Oai cũng vừa tổ chức Hội nghị ra mắt Tổ tư vấn tham gia giải quyết vụ việc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em với 7 thành viên.

Tổ tư vấn có nhiệm vụ định hướng, đề xuất biện pháp, cách thức giải quyết từng vụ việc cụ thể; tham gia tư vấn, can thiệp hỗ trợ giải quyết các vụ việc bạo lực gia đình, bạo hành, xâm hại trẻ em.

Trực tiếp tư vấn về pháp luật, tâm lý, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em trên địa bàn huyện; tham gia, nghiên cứu hồ sơ vụ việc do Hội liên hiệp phụ nữ các cấp, các cơ quan chuyển tới; đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.