Huyện Chương Mỹ, Hà Nội:

Sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả

Những năm gần đây, huyện Chương Mỹ luôn chú trọng chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện cải cách hành chính. Xác định lấy sự hài lòng của người dân, DN làm thước đo hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của các cơ quan hành chính nói chung, của cán bộ, công chức nói riêng.

Nhờ đó, công tác giải quyết TTHC của huyện đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Song, cũng còn một số vấn đề đặt ra cần sự quan tâm chỉ đạo và có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người dân về cải cách hành chính trên địa bàn.

Để đạt được mục tiêu, UBND huyện Chương Mỹ đã ban hành Kế hoạch về nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị; cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2021 trên địa bàn huyện.

Tăng cường kiểm tra công tác thực hiện cải cách hành chính tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chương Mỹ.
Tăng cường kiểm tra công tác thực hiện cải cách hành chính tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

Huyện Chương Mỹ xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan Nhà nước. Đồng thời, khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao Chỉ số hài lòng đối với chất lượng cung ứng dịch vụ công của huyện…

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn lựa chọn, bố trí công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm, kỹ năng giao tiếp ứng xử tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, thái độ, tác phong phục vụ tốt để làm việc tại bộ phận một cửa các cấp. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm công chức gây phiền hà, nhũng nhiễu; công chức vi phạm nội quy, quy chế và các quy định.

Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục niêm yết công khai số điện thoại, hộp thư điện tử của cơ quan tiếp nhận và phản ánh kiến nghị theo quy định; bố trí đầy đủ hòm thư góp ý, sổ góp ý và triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị.

Định kỳ hàng tháng tổng hợp kết quả khảo sát và lấy kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân là một trong những căn cứ để đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng của cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa. Đưa chuyên mục “Phản ánh kiến nghị” trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để lấy ý kiến cá nhân, người đại diện tổ chức đã giao dịch, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị.

Theo đồng chí Trịnh Tiến Tường, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chương Mỹ, trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác cải cách hành chính trong bối cảnh toàn huyện tiếp tục tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 2021 -2026. Do đó, đã phần nào ảnh hưởng đến việc triển khai và thực hiện, song công tác cải cách hành chính của huyện bước đầu đạt một số kết quả nhất định.

Trước nhất là sự chuyển biến trong nhận thức, tư duy và hành động của lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, ngành của huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn về công tác cải cách hành chính. Công tác thanh tra, kiểm tra công vụ được triển khai ngay từ đầu năm; công tác rà soát các thủ tục hành chính được tiến hành thường xuyên, kịp thời. Từ đó đã tạo sự chuyển biến về giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân đối với chính quyền các cấp.

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện các kế hoạch đã đề ra, nhằm không ngừng nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức, DN đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị hành chính tại huyện.

Bạch Dương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.