Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị cho ý kiến về công tác nhân sự để trình Quốc hội

Tại kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; Công tác nhân sự để trình Quốc hội; Việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Từ ngày 12-7 đến ngày 14-7-2021, Phiên họp thứ 58 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị cho ý kiến về công tác nhân sự để trình Quốc hội
Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (ảnh: VPQH)

Theo Chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành họp để xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, về các vấn đề kinh tế - xã hội, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự kiến các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025; kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Dự thảo Nghị quyết về xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn; Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV (được tổng hợp trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026).

Đáng quan tâm, tại kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; Công tác nhân sự để trình Quốc hội; Việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

H.L

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.