Dự kiến tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV sẽ thông qua 6 dự án luật

Tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 57, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận Đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, đề nghị của Chính phủ về Chương trình năm 2022 tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XV gồm: Chương trình thông qua với 6 dự án (Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Cảnh sát cơ động), là các dự án được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Khóa XV. Đồng thời, cho ý kiến với 3 dự án (Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Dầu khí (sửa đổi).

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV sẽ thông qua 6 dự án luật
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Đề nghị của Chính phủ (ảnh: VPQH)

Tại Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội Khóa XV gồm Chương trình thông qua với 3 dự án (Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Dầu khí (sửa đổi).

Chính phủ cũng đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2021 dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê. Như vậy, sau khi điều chỉnh, số lượng các dự án thuộc Chương trình năm 2021 sẽ là 8 dự án, tăng 1 dự án so với Nghị quyết số 106/2020/QH14.

Trình bày ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, đối với việc điều chỉnh Chương trình năm 2021, Ủy ban Pháp luật tán thành với đề nghị của Chính phủ, bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê. Về dự kiến Chương trình năm 2022, Ủy ban Pháp luật cũng nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc trình Quốc hội thông qua 6 dự án luật, bổ sung vào Chương trình năm 2022 đối với 4 dự án luật.

Qua thảo luận, về điều chỉnh chương trình năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với đề nghị của Chính phủ và Ủy ban Thẩm tra, bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.

Về dự kiến Chương trình năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất ý kiến đề nghị của Chính phủ và ý kiến của các cơ quan thẩm tra đối với 4 dự án luật được đưa vào chương trình năm 2022. Dự kiến tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội sẽ thông qua 6 dự án luật được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 và cho ý kiến, thông qua dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 điều chỉnh năm 2022 và cho ý kiến của 3 dự án luật khác…

Phát biểu kết thúc nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị trên cơ sở các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp này, Ủy ban Pháp luật tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, đặc biệt là Chính phủ và Bộ Tư pháp giúp Chính phủ xây dựng Tờ trình kèm theo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan sớm hoàn chỉnh các dự án Luật thuộc Chương trình Kỳ họp thứ nhất và Kỳ họp thứ 2 để gửi các Ủy ban thẩm tra và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Đồng thời, từ nay đến cuối năm 2021, về cơ bản không đề xuất bổ sung thêm dự án Luật vào Chương trình năm 2021, để dành thời gian giải quyết các công việc cấp bách.

Phương Thảo

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.