Tỷ lệ cử tri huyện Sóc Sơn, Mê Linh đi bầu thêm, bầu lại đại biểu HĐND cấp xã lần lượt đạt 93,66% và 98,81%

Ngày 6-6, 6 đơn vị bầu cử thuộc 4 xã của huyện Sóc Sơn và 1 tổ bầu cử thuộc xã Tráng Việt của huyện Mê Linh đã tiến hành bầu cử thêm, bầu cử lại để cử tri địa phương lựa chọn ra những đại biểu HĐND cấp xã có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cử tri đơn vị bầu cử số 4 (xã Tráng Việt) tham gia bỏ phiếu lại ngày 6/6
Cử tri đơn vị bầu cử số 4 (xã Tráng Việt) tham gia bỏ phiếu lại ngày 6-6

Tổng số cử tri của 6 đơn vị bầu cử nêu trên là 4.561 người. Cử tri các địa phương sẽ bỏ phiếu để bầu thêm 7 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, xã Minh Trí bầu 1 đại biểu, 3 xã còn lại gồm: Hồng Kỳ, Việt Long, Đông Xuân, mỗi địa phương bầu bổ sung 2 đại biểu.

Theo thống kê của Ủy ban bầu cử huyện Sóc Sơn, tổng số cử tri đã đi bầu cử thêm tại 6 đơn vị bầu cử tính đến 19g ngày 6-6 là 4.272/4.561 cử tri (đạt tỷ lệ 93,66% tổng số cử tri). Trong đó, tổ bầu cử số 4 (xã Việt Long) có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất với 1.033/1.036 cử tri (bằng 99,71%). Tỷ lệ cử tri đi bầu thêm thấp nhất là tại đơn vị bầu cử số 3 (xã Hồng Kỳ) khi tại đơn vị này chỉ có 499/671 cử tri đi bỏ phiếu (đạt 74,37%).

Trong khi đó, tại xã Tráng Việt (huyện Mê Linh), Tổ bầu cử số 4 với tổng số 1.260 cử tri phải tổ chức bầu cử lại do trước đó phát hiện vi phạm liên quan đến một số cá nhân. Đến thời điểm 19g tối 6-6, tổng số cử tri tại đơn vị bầu cử số 4 đi bỏ phiếu lại là 1.245/1.260 cử tri, đạt tỷ lệ 98,81% tổng số cử tri.

Ghi nhận cho thấy ngày bầu cử thêm, bầu cử lại tại hai huyện Sóc Sơn và Mê Linh đã diễn ra theo đúng trình tự, tuân thủ nghiêm các quy định bầu cử. Cử tri các địa phương tích cực tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao. Đặc biệt, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được các địa phương hết sức chú trọng. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo trong suốt quá trình diễn ra bầu cử…

Trọng Tùng

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.